Dřevěné lehárny pavilonů S a N - projektová dokumentace

Výzva k podání nabídek PDF

 

Příloha č. 1
Krycí list nabídky WORD

 

Příloha č. 2
Projekt záchrany kulturní památky WORD

Studie provedení DWG

Závazné stanovisko PDF

 

Příloha č. 3

Smlouva o dílo - Vzor WORD

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF

 

Smlouva o dílo PDF