Cookie Consent by Free Privacy Policy website

ohlasy pacientů

27.červne 2023

Dobrý den paní ředitelko,

chtěla jsem Vám touto cestou vyslovit obrovské poděkování za dobu pobytu, kterou jsem ve Vašem ústavu strávila od 18.5.2023 do 9.6.2023. Byla jsem zde hospitalizována po operaci TEP pravého kolene. Ubytována jsem byla na oddělení N3 a tímto, chci poděkovat za velice profesionální, odbornou, zároveň obětavou , laskavou a pečlivou péči celého zdravotního týmu,vedeného p.prim.MUDr.Binarovou a MUDr. Šišky , který se podílel na vedení tohoto oddělení. Týká se to také celého zdravotního personálu i všech sanitářů. Spokojenost pacientů je u těchto obětavých lidí na prvním místě. Zároveň chci poděkovat za příkladnou rehabilitační péči p. Mgr. Semana, který mi byl přidělen na individuální cvičení. Byla jsem velmi spokojená i z ostatních cvičitelů u bazénu a motomedu. Odpolední poklidný čas , strávený ve Vaší úžasné a nádherně udržované zahradě a parku , pomáhal jak po fyzické tak i po psychické stránce. Vaši pracovníci , kteří se starají o tento park si zaslouží hluboký obdiv. Nakonec bych chtěla poděkovat za Vaši výbornou domácí kuchyni, která nám všem dodávala sílu a energii v našem "rozcvičování" vyměněných kloubů. Byly to krásné tři týdny strávené v tomto poklidném prostředí.

Přeji Vám i celému kolektivu léčebného ústavu , ať se Vám i nadále daří a máte jen a jen spokojené pacienty.

 

S přáním hezkého dne

Irena

31.března 2023

Vážení přátelé.

Poprvé jsem byl v OLÚ Jevíčko v roce 2005 po operaci kyčle. Po 18-ti letech jsem u téhož operatéra v ÚN Brno absolvoval reimplantaci kyčle (náhrada jamky s výstelkou) a po velmi dobrých zkušenostech z prvního pobytu u Vás jsem neváhal a v předstihu dvou měsíců si objednal RHB u Vás, který se realizoval v lednu t.r. Shodou okolností jsem pokaždé sdílel oddělení N3.  

Pro nás pacienty se mnohé zlepšilo: polohovací postele, televizory na pokojích, rekonstruované WC, individuální cvičení vedené zkušenými fyzioterapeuty, nový - velmi účelný a pěkně do svažitého terénu umístěný a dobře přístupný bazén, PC a rehabilitační pomůcky na jednotlivých odděleních a další „neviditelné“ věci (např. IT).

Co se ale nezměnilo, to bylo příjemné,  vstřícné, nadstandartní  a profesionální chování celého personálu, za což moc děkuji. Chci dále poděkovat rehabilitačním pracovníkům, kteří vedli cvičení na rotopedech, v bazénu a zejména fyzioterapeutce Mgr. Adéle Zacharové, která mě rozpohybovala a dodala sebedůvěry, když se mi zrovna rehabilitace moc nedařila.

Ke spokojenosti přispěla také takřka domácí kuchyně.

Slogan „Odbornost – Laskavost – Úcta“ není jen nějaké klišé. To potvrzuje svým přístupem denně každý z personálu ústavu.

Do další činnosti OLÚ přeji hodně zdaru a Vašim pracovníkům zdraví, spokojenost a pevné rodinné zázemí pro svou práci.

 

S pozdravem

Václav

 

28.března 2023

Vážení přátelé,

chtěl bych touto cestou velice rád poděkovat za péči, kterou jste mi věnovali při rehabilitaci po komplikované stabilizační operaci ramenního kloubu. Velice si vážím celého rehabilitačního týmu, nejen kvůli jeho profesionálnímu přístupu, ale také s jakou laskavostí a empatií vůči mně přistupovali. Především chci velice poděkovat také MUDr. Viktoru Šiškovi za jeho pomoc jak s přípravou operace, tak i s následnou péčí, se kterou se mi po celou dobu rehabilitace ochotně a erudovaně věnoval.

Z přístupu personálu je opravdu cítit, že slogan Odbornost-Laskavost-Úcta není jen nějaké klišé, ale opravdová podstata fungování tohoto zařízení.

 S pozdravem

Martin

 

06. března 2023

Poděkování, 

děkuji všem lékařům a sestřičkám v OLÚ Jevíčko pavilon N - 3. patro. Mají v logu: odbornost, laskavost a úcta. To vše beze zbytku souhlasí. Veškerá péče probíhá ve veliké pohodě a optimistické atmosféře. Zvláštní poděkování bych chtěla poslat panu doktorovi MUDr. Viktor Šiška, zástupce primářky oddělení. (Jestli jsem si dobře zapamatovala). ( Pokud jsem jméno spletla, omlouvám se) Mám fibromyalgii a po velmi nepěkných zkušenostech v nemocnici byl to on, který ochotně našel cestu od veliké bolesti. Tímto bych mu ještě jednou chtěla z celého srdce poděkovat. 

S přáním krásného dne

Zdeňka
 

23. listopadu 2022

Dobrý den vážení, 

chtěla bych pár slovy vyjádřit poděkování a pochvalu za péči, která mi byla poskytnuta na odd. Pneumologie pod vedením pana primáře MUDr . M. Dia. Děkuji za odborný, milý a lidský přístup, především za úspěšnou léčbu panu primáři Dia. Velice si vážím atmosféry klidu a porozumění, který zde veškerý personál vytváří. 
OLÚ Jevíčko je jediné místo, kde se po léčbě cítím "zdravá" a za to velký dík všem pracovníkům tohoto zařízení. 

 

S pozdravem vaše spokojená pacientka 

Věra

15. září 2021

Dobry den, 

v srpnu jsem byla přijata na rehabilitaci v oddělení N1 ve Vašem zařízení. Chtěla bych touto cestou velmi, velmi poděkovat za opravdu příjemné,  vstřícné, nadstandartní  a profesionální chování celého personálu. Jedná se o zdravotní sestry, rehabilitační pracovníky, vč. cvičení na rotopedech, v bazénu, apod. Samozřejmě co se týká stravy, chutná, výborná kuchyně opravdu není co vytknout. 

Ještě jednou děkuji, kéž by tento přístup byl aspoň z části  i v ostatních zařízeních. 
L.K.

22.února 2020

Dobrý den, 

chci vám poděkovat za péči , kterou jste věnovali mně a mojí nové kyčli. Moji rehabilitaci jste vedli velmi odborně a naučili jste mně tak správně cvičit, že cvičím i navíc a po letech artrózního utrpení mám z pohybu radost. 

Ta radost je taková, že mě inspirovala k trojverší, které vám posílám. 
Balada rehabilitační.
V Jevíčku při cvičení
není slyšet kvičení.
Jsou tu na nás všichni milí
v každé denní, noční chvíli.
Často slyším moudrý hlas:
Nemoc silou nepřekonáš.
Léčba chce svůj čas. 

Díky.       Petr

27. ledna 2020

Vážení přátelé,

Dovolte mně prosím, abych jménem rodiny vyjádřila touto cestou naši upřímnou spokojenost nad úrovní péče, které se vaším prostřednictvím dostává mé sestře paní Jarmile Horké. Sestra je nyní hospitalizována na Pneumologickém oddělení vašeho ústavu a nešetří chválou na odbornou i společenskou úrovní péče, které se jí u vás dostává. Tato skutečnost přináší i naší rodině potřebu vyjádřit vděk patřící celému pracovnímu kolektivu. Dovolte i osobní poděkování panu primáři MUDr. Dia Mamadou a paní doktorce Barboře Mlýnské.

Čest vaší práci, dík za její kvalitu a mnoho pracovních úspěchů přeje

Miloslava

sestra


17. ledna 2020

Vážená paní ředitelko,

dovolte, abychom Vám, jako vedení OLÚ Jevíčko a celému kolektivu lékařů, sester a pomocnému personálu, upřímně poděkovali za příkladnou a profesionální péči, ktérá nám byla věnována v termínu od 19.12. až do dnešního dne.

Byli jsme spokojeni nejen s pobytem a stravou na oddělení, ale také s profesionálním a lidským přístupem rehabilitačních pracovníků. 

Jako kolektiv pacientů oddělení N3 jsme chtěli tímto vyjádřit upřímné poděkování a přejeme hodně zdaru v další práci celého Ústavu.

 

Děkujme za vše,

s přátelským a srdečným pozdravem,

kolektiv pacientů.

 

29. července 2019

Dobrý den,

chci ze srdce poděkovat za veškerou péči, která mi byla věnována ve dnech 29.5.-18.6. 2019. V tento čas jsem byla ve Vašem zařízení po TEP kyčelního kloubu. Veliký dík patří p. primářce Binarové, p. doktoru Šiškovi, všem sestřičkám i sanitářům ze 3. patra. A také všem fyzioterapeutům- na bazénu, na rotopedech a při individuálním cvičení p. Jiřímu Novotnému. Byla jsem u vás moc spokojená a vzhledem k tomu, že mne asi čeká i druhá kyčel, už se nebudu bát. 

Jsem bývalá fyzioterapeutka, znám "nemocniční problematiku" dobře, vím o čem a proč píši. Ale také jsem už senior, takže nevím, zda se mi podařilo odeslat vyplněný Dotazník spokojenosti. Nevadí, pokud dostanete můj vděk 2x, všichni si to zasloužíte. 

Přeji Vám mnoho tak spokojených pacientů-klientů, jak jsem byla já. Pobyt u Vás byl pohlazením po duši.

A v  neposlední řadě zdravím do kuchyně, strava výborná.

Moc zdraví a osobní spokojenosti přeji všem zaměstnancům Vašeho báječného ústavu.

 

Miroslava 

25. dubna 2019

Milá paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou poděkovat za pěkný pobyt ve  Vašem rehabilitačním  zařízení.

Byla jsem v dubnu hospitalizovaná na oddělení N1 po operaci zad. Na oddělení pod vedením MUDr. Josefa Píchala a staniční sestry Mgr. Kouřilové je cítit profesionalita, ochota a laskavost v každou denní dobu .  Na  tvářích sestřiček úsměv , který sám o sobě léčí. 

Smích je slyšet na chodbách a vytváří "domácí atmosféru". Empatický přístup ke starým lidem je velmi pěkný.

 

Velké díky patří i rehabilitačnímu personálu.

Jsou to profesionálové, kteří chtějí pomoci od bolesti a mají snahu o úplné vrácení do života. Péče je kompletní.... psychická i rehabilitační ,klid , odpočinek a výborná kuchyně.

Jsem  ráda, že jsem mohla poznat takové prostředí s krásnou přírodou okolo.

Já pracuji  jako zdravotní sestra na Transplantační JIP ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Na akutním lůžku je sice  jiná práce, ale mám svoji práci ráda.

Nikdy nezapomenu na Vaši péči a milý přístup.

 

 S pozdravem

Miroslava 

12. února 2019 

Dobrý den paní ředitelko a paní primářko,

 

ráda bych vyjádřila touto cestou obrovské poděkování celému kolektivu na budově N, ve druhém patře. Zejména pak kolektivu sestřiček a panu doktorovi Josefu Píchalovi. Můžete být na ně skutečně hrdé.

 

Byla jsem nadmíru spokojena, ale úplně se vším, co se mi jen mohlo nabízet. Počínaje velice profesionálním ale zároveň lidským přístupem sestřiček a pana doktora, konče výbornou stravou a perfektním pořádkem. Ráda přiznávám, že ochotu, milý přístup a veškerou péči, s kterou jsem se u vás setkala jsem doposud nezažila. Vaše zařízení budu doporučovat a chválit kde to jen půjde. Mohli byste být vzorem jak to má ve zdravotnictví fungovat.

 

Celý měsíc hospitalizace jsem si u vás moc užila. Držím pěsti, ať vám to takto vydrží.

 

Jaroslava, Moravská Třebová 

1. února 2018

Dobrý den paní ředitelko,
ráda bych touto cestou poslala pochvalu na oddělení S3, především panu doktorovi MUDr. Mamadou Dia a celému personálu.
Byla jsem u Vás hospitalizována v době 9.10 -27.11 2018.
Chování a přístup lékaře byl naprosto úžasný, vstřícný, laskavý a konečně mi opravdu někdo pomohl.
Velké díky panu doktorovy.
Sestřičky a ošetřovatelky, no tak k tomu nemám absolutně co dodat. Jejich přístup byl neskutečný, je vidět, že je práce baví, mají rádi lidi, pomohou a jsou tady opravdu pro nás a dělají práci s láskou a péči k člověku.
Vaše prostředí, bylo  naprosto čisté, dokonalé. 
Velmi jste mi pomohli ve všech směrech. Vůbec jsem neměla pocit, že by mi něco chybělo.
Opravdu paní ředitelko, máte skvělé lidi a na pravém místě, klobouk dolů a ještě jednou všem Vám moc děkuji.

S pozdravem

Paraškevila

22. května 2018

Vážená paní primářko,
Ve dnech 4. až 18.5. jsem u Vás absolvoval rehabilitaci po operaci kyčelního kloubu. Touto cestou Vám i celému kolektivu léčebny chci poděkovat.
Zejména bych chtěl vyzvednout profesionální a lidsky citlivý přístup k pacientům celého zdravotnického personálu. 
Pochvala patří i sanitárkám a uklízečkám, takový vzorný pořádek jsem ještě v žádném zdravotnické zařízení nezažil.
Přeji Vám v další práci hodně zdaru, úctu a váženost od všech pacientů. Obzvlášť v této době je to příkladné.
 

 

19.března 2018

V Jevíčku, v Jevíčku
je to jako v nebíčku.
 
Paní primářka - odbornice na svém místě,
to potvrdí všichni pacienti jistě,
pan doktor Šiška velmi svědomitý je,
na naše otázky odpovídá trpělivě.
Pilné sestřičky 
příjemné jsou vždycky,
pomáhají s úsměvem ve tváři,
ozdobené by měly být svatozáří.
Cvičení na suchu i ve vodě
slouží k naší pohodě.
Dobré jídlo a i pití
s radostí mohu potvrditi.
Pečlivé uklízečky - to se hned tak nevidí,
ach, kdopak nám doma každý den uklidí?
 
V Jevíčku, v Jevíčku
je to jako v nebíčku.
 
----------------------------------------------------------------------
 
Vážení, dobrý den.
 
     Chci Vám poděkovat za nevšední péči při mé rehabilitaci ve Vašem ústavu ve dnech 15.2. - 8.3. Už dopředu jsem slyšela, že Jevíčko je vynikající a opravdu jak se prezentujete: Odbornost, laskavost , úcta -  toto motto je na místě a předčilo všechno moje očekávání. Litovala jsem jen, že u Vás nemohu zůstat déle...
      Ještě jednou děkuji a oceňuji Vaši péči ve všech směrech a obětavost všech, kteří nám pomáhají k návratu do běžného života.

 

29. listopadu 2017

 

10. listopadu 2017

 

10. listopadu 2017

Pro více klikněte ZDE

 

20. září 2017 

Děkuji celému kolektivu pracovníků léčebné rehabilitace pod vedením paní primářky Radmily Binarové za vzornou péči, laskavost a obětavost po dobu mé rehabilitace ve vaší léčebně.

 

8. září 2017

Paní primářko předem bych Vám chtěl poděkovat za vzorné vedení RU Jevíčko jež pod Vaším vedením zde pracuje tým perfektně sehraných a sladěných sestřiček, jedná se od kuchyně až po výcvik v bazénu. Tento Váš tým vždy dokázal působit na nás pacienty velmi blahodárně a mile, aby zmírnil bolesti a trápení nás pacientů. Ale v takovém dobrém kolektivu se vždy najde člověk, který trochu vybočuje z řady. Tím bych chtěl poukázat na paní Mgr.Sládkovou, která svým zvýšeným úsilím dokázala nás pacienty nejen psychicky ale i fyzicky podpořit a to vždy s úsměvem ve tváři, ale i přísností zmírnit utrpení nás pacientů. Paní Mgr.Sládková to nebere jen jako zaměstnání, ale svým přístupem s láskou a citem si u pacientů vysloužila nejen pochvalu a úctu jednání, ale dokazuje že patří tam kde je, proto si za své pracovní úsilí dle mého názoru zaslouží finanční odměnu (pokud to nepoloží naše zdravotnictví), pokud ne tak aspoň pochvalu před nastoupeným oddělením. 

Děkuji za krásný pobyt bylo mě u Vás dobře.

 

Miroslava 

14. února 2017

Dobrý den milé dámy,

v období 11.1.2017-7.2.2017 byla ve Vašem OLÚ na rehabilitaci, odd. N2 hospitalizovaná moje mamka - Věra Vrlíková, která prodělala v listopadu 2015 mozkovou příhodu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat, za velmi příkladnou péči veškerého personálu (paní primářky, lékařů, celého oddělení N2 a v neposlední řadě slečnám na Ergu), která byla mé mamce věnována. Omlouvám se, že nezmiňuji konkrétní jména, ale považuji to jednak za zbytečné a jednak bych na někoho mohla zapomenout a to bych nerada. :-D Všichni byli úžasní. Paní ředitelko, máte úžasný tým!!!! Některé zařízení v ČR by Vám mohly závidět a věřte mi, že vím, o čem mluvím.

Pokud to bude možné a VZP nám to schválí, ještě letos bych chtěla, aby se k Vám mamka vrátila a pokračovala. Samozřejmě, že doma nezahálí a snaží se cvičit, co zvládne sama, ale odborný dohled je odborný dohled.:-D

Ještě jednou moc děkuji