Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Oddělení klinické biochemie

Laboratoř se nachází v přízemí pavilonu S. Zajišťuje vyšetření v oblasti biochemie, imunologie a hematologie pro hospitalizované i ambulantní klienty. Kvalitu provedených vyšetření zajišťuje nejen erudovaný personál, ale také vybavení špičkovými laboratorními přístroji a analyzátory: Architect c4000 (Abbott) - biochemie, Architect i1000 (Abbott) – imunologie a CellDyne (Abbott) a Stago-Satellite (Biomedica)- hematologie. 


Laboratoř je registrována v registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP (Osvědčení o registraci NASKL) a je držitelem osvědčení o akreditaci AUDIT I.  a  AUDIT II.  NASKL.  


Žádanka o vyšetření   

Laboratorní příručka   

 

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Jana Moozová
tel.: 461 550 730, e-mail:  moozovaj@olujevicko.cz


Pracovní doba:

Po – Pá   6 – 14 hodin

Spádová oblast laboratoře:

Vyšetření a odběry provádíme pro praktické a odborné lékaře ze širokého okolí (v případě zájmu nás kontaktujte). Laboratoř samostatně zajišťuje svozy materiálu pro vyšetření, a to v úterý, středu a čtvrtek. Zajišťujeme též odvoz vzorků do jiných laboratoří pro ta vyšetření, která sami neprovádíme. Výsledky jsou distribuovány v tištěné i elektronické podobě.

Vyšetření a odběry provádíme pro praktické a odborné lékaře z okolí. V případě zájmu je možné provést vyšetření bez indikace lékaře (žádanky) – přičemž si takovéto vyšetření hradí pacient sám.

Provádíme vyšetření vzorků krve zvířat dodaných veterinárními lékaři.


Před odběrem doporučujeme:

  • nejíst
  • 24 hodin před odběrem se zdržet požívání alkoholických nápojů
  • vyhnout se těžké fyzické námaze
  • výrazně neměnit stravovací návyky
  • nekouřit