Oddělení klinické biochemie

  

Laboratoř se nachází v přízemí pavilonu S. Zajišťuje vyšetření v oblasti biochemie, imunologie a hematologie pro hospitalizované i ambulantní klienty. Kvalitu provedených vyšetření zajišťuje nejen erudovaný personál, ale také vybavení špičkovými laboratorními přístroji a analyzátory: Architect c4000 (Abbott) - biochemie, Architect i1000 (Abbott) – imunologie a CellDyne (Abbott) a Trombotimer (Dialab) - hematologie. 


Laboratoř je registrována v registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je držitelem osvědčení o akreditaci AUDIT I. a AUDIT II. NASKL.  


Žádanka o vyšetření  PDF

Laboratorní příručka  PDF

 

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Jana Moozová
tel.: 461 550 730, e-mail: 


Pracovní doba:

Po – Pá   6 – 14 hodin

Mimo tuto dobu nepřetržitá pohotovost na telefonu 461 550 711. 

Spádová oblast laboratoře:

Vyšetření a odběry provádíme pro praktické a odborné lékaře ze širokého okolí (v případě zájmu nás kontaktujte). Laboratoř samostatně zajišťuje svozy materiálu pro vyšetření, a to v úterý, středu a čtvrtek. Zajišťujeme též odvoz vzorků do jiných laboratoří pro ta vyšetření, která sami neprovádíme. Výsledky jsou distribuovány v tištěné podobě, v rámci ústavu v tištěné i elektronické formě. 

Před odběrem doporučujeme:

     - nejíst

     - 24 hodin před odběrem se zdržet požívání alkoholických nápojů

     - vyhnout se těžké fyzické námaze

     - výrazně neměnit stravovací návyky

     - nekouřit