Cookie Consent by Free Privacy Policy website

poskytované služby v OLÚ

Respektování soukromí a spirituálních potřeb pacienta

Při pobytu v naší léčebně je kladen významný důraz na soukromí pacientů, a to jak při pobytu
na lůžku, tak v ambulancích při vyšetření. V případě ambulantního vyšetření pacienta je přítomen pouze lékař a ambulantní sestra, na lůžkových odděleních jsou pacienti vyšetřováni v samostatných místnostech - vyšetřovnách. V místnostech s větším počtem pacientů na jednom místě je soukromí zajišťováno mobilními zástěnami či paravány.

V léčebně se pravidelně konají bohoslužby. Ty zajišťuje Římskokatolická církev, Farní úřad Jevíčko. Mše svaté se konají pravidelně každou sobotu od 18:30 hodin v ústavní kapli, která se nachází v suterénu budovy „N“ a je přístupná pouze výtahem z oddělení. Před mší svatou mají věřící příležitost ke svátosti smíření.

Kaple je využívána i k individuálním modlitbám v kteroukoliv denní dobu. Klíč od kaple je k dispozici na vyžádání na pracovně sester rehabilitačního oddělení N1.

 

Služby nemocničního kaplana
1x týdně dochází do naší léčebny nemocniční kaplan. Nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci nebo v období ztráty blízkého člověka. Mezi jeho služby patří též slavení svátostí, společné modlitby či čtení z Bible. Nemocniční kaplan je k dispozici nejen pacientům, ale také jejich rodinám a v neposlední řadě i personálu OLÚ. Tyto služby jsou poskytovány všem lidem, nezávisle na příslušnosti k církvi či náboženské příslušnosti, včetně lidí bez vyznání. Informační leták ZDE.

 

Stravování

Strava pro pacienty je připravována ve vlastních prostorách – v ústavní kuchyni. Na oddělení je převážena v uzavíratelných termoportech při předepsaných teplotách a následně je zdravotnickými pracovníky porcována přímo na talíře pacientů v jídelnách jednotlivých oddělení, popř. na pokoje, a to v souladu s vnitřními předpisy léčebny.

Strava je podávána 3x – 4x denně, dle druhu diety. 4x týdně je podávána teplá večeře, ve středu, sobotu a neděli je podávána večeře studená.

Dietní opatření jsou dodržována dle stanoveného dietního systému, v případě zájmu umožňujeme také konzultaci a nastavení individuální diety ve spolupráci s naší nutriční terapeutkou. Samozřejmostí je to, že vycházíme vstříc požadavkům na stravování pacientům jiných náboženství, kultur  a tradicí...

Pokud je pacient nespokojen se standardní stravou, může si zaplatit stravu nad rámec standardně poskytovaných diet – ceník je dostupný na informačních tabulích oddělení nebo ZDE.

 

Stravování cizích strávníků

Zajišťujeme objednávku oběda pro cizí strávníky a to v těchto případech:

  • Rodinný příslušník doprovázející pacienta z důvodu poskytování osobní intenzivnější péče
  • Rodinný příslušník docházející denně na oddělení za pacientem s dlouhodobým léčebným pobytem

V takovém případě je nutné minimálně 1 den předem nahlásit objednávku stravy vrchní sestře daného oddělení – viz kontakty ZDE. V případě, že se tak nestane, nemusíme být bohužel schopni v den příjezdu stravu zajistit.

 

Obchod, Kavárna

Součástí budovy „N“ je obchod se smíšeným zbožím, ve kterém lze zakoupit potraviny, nápoje, ovoce, zeleninu a drogistické zboží. Aktuální otevírací doba je uvedena na informační tabuli na oddělení. Přístup do obchodu je uzpůsoben bezbariérově, pro imobilní pacienty nabízíme možnost nákupu naším personálem.

V těsné blízkosti obchodu se nachází kavárna, která slouží k příjemnému posezení, odpočinku i setkání s přáteli při výborné kávě, zákuscích a zmrzlině. Vstup je bezbariérový, kavárna disponuje sociálním zařízením.

Obchod i kavárna nabízejí v letních měsících možnost posezení na venkovní terase.

 

Park

V celém areálu léčebny jsou rozmístěny lavičky pro příjemný odpočinek pacientů a návštěvníků léčebny. Některé lavičky jsou vyvýšené pro pacienty po operacích kyčelního kloubu. Areál je udržovaný týmem zahradníků, kteří se starají o veškerou zeleň a květinovou výzdobu i uvnitř budov. Součástí parku je zrekonstruovaná fontána a spousta upravených stezek pro příjemné procházky.

Uvnitř budov je dostatek místa k posezení s návštěvami, volně přístupná sociální zařízení a nápojové automaty.

 

Dopravní zdravotní služba

Od 1. 3. 2016 je možné si v případě potřeby objednat převoz k hospitalizaci do OLÚ Jevíčko naši zdravotní dopravu. Více informací zde.