Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Oddělení léčebné rehabilitace

Rozsah poskytované péče

Příjem pacientů probíhá na základě schválení pobytu revizním lékařem – informace o způsobu žádosti a postupu při schvalování jsou uvedeny ZDE .

 

Na našem oddělení jsou léčeni pacienti s poruchami pohybového systému v celém spektru diagnóz vedoucích k omezení hybnosti a soběstačnosti pacienta. Z velké části poskytujeme péči bezprostředně navazující na léčbu v akutních lůžkových zdravotnických zařízeních (překlad z lůžka na lůžko) a dále návaznou léčebnou péči o chronicky nemocné pacienty, opakované léčebné pobyty. Klademe důraz na získání maximální možné míry mobility, samostatnosti a soběstačnosti pacienta jako cíle léčby léčebnou rehabilitací a rehabilitačním ošetřovatelstvím.

 

Pečujeme zejména o pacienty po operacích kloubních náhrad, po operačním řešení úrazových stavů, při onemocněních nervového systému, při onemocněních páteře a kloubů.

 

Spolupracujeme s ostatními odděleními našeho zařízení převážně při konziliárních službách, případně při potřebě překladu klienta na příslušné oddělení.

Za klienty dojíždí také přímo na oddělení klinický logoped - externista.

 

Seznam věcí potřebných k pobytu na oddělení léčebné rehabilitace najdete ZDE


Personální obsazení
Odborná rehabilitační péče je zajištěna fyzioterapeuty a ergoterapeuty s odborným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním, zdravotními sestrami, ošetřovatelkami a sanitářkami školenými v oblasti fyzikální terapie, mechanoterapie a vodoléčby. Péče je zajištěna na těchto pracovištích:

  • rehabilitační ambulance
  • léčebná tělesná výchova
  • ergoterapie
  • fyzikální terapie
  • vodoléčba, mechanoterapie
  • bazén

 

Lékařskou péči zajišťují primářka oddělení s atestací v oboru rehabilitace a neurologie a dále lékaři s atestací v oboru rehabilitace, ortopedie a interna.

 

Ošetřovatelská péče je poskytována zdravotnickými pracovníky pracujícími bez odborného dohledu (zdravotní sestry), ošetřovatelkami a sanitáři.

Odpovědnost za ošetřovatelskou péči nese vrchní sestra. Vrchní sestře jsou podřízeny staniční sestry. Vrchní sestra koordinuje proces vzdělávání svých podřízených pracovníků tak, aby bylo pokryté široké spektrum činností a péče v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a trendy.

Úklid je zajištěn uklízečkami/sanitářkami denně včetně sobot a nedělí.

 

Kontakty:

Kancelář rehabilitace:

Jana Knötigová, Danuše Šnevajsová, Lucie Němečková

telefon: 461 550 758

e-mail:  kancelar.rhb@olujevicko.cz

Úřední hodiny: Po – Pá / 8 – 11:00    12:00 – 13:30 hod.

 

Primářka oddělení:

MUDr. Radmila Binarová

tel: 461 550 839, e-mail: binarovar@olujevicko.cz

 

Lékaři oddělení:

Odd. N1 - MUDr. Běla Jirásková
tel: 461 550 818, e-mail:  jiraskovab@olujevicko.cz


Odd. N2 - MUDr. Alexandra Frantíková
tel: 461 550 835, e-mail:  frantikovaa@olujevicko.cz


Odd. N3 - MUDr. Josef Píchal
tel: 461 550 828, e-mail:  pichalj@olujevicko.cz

 

Odd. S2 – MUDr. Ludmila Wabneggerová

tel: 461 550 732, 792, e-mail:  wabneggeroval@olujevicko.cz

 

Odd. S3 - MUDr. Viktor Šiška, zástupce primářky oddělení,

tel: 461 550 733, 793, e-mail: siskav@olujevicko.cz

 

Vrchní sestra pro budovu N:

Bc. Lucie Ertlová

tel: 461 550 790, 727 891 180

e-mail:  ertloval@olujevicko.cz

 

Vrchní sestra pro budovu S:

Mgr. Veronika Pospíšilová

Tel: 461 550 811, e-mail: pospisilovav@olujevicko.cz

 

Staniční sestry:

Odd. N1 - Mgr. Hana Kouřilová
tel: 461 550 797, e-mail:  kourilovah@olujevicko.cz

 

Odd. N2 – Hana Podlezlová
tel: 461 550 823, e-mail:  podlezlovah@olujevicko.cz


Odd. N3 – Bc. Jaroslava Khýrová, zástupkyně vrchní sestry
tel: 461 550 826, e-mail:  khyrovaj@olujevicko.cz

 

Odd. S2, S3 - Renata Kováčová

Tel: 461 550 733, 732, e-mail:  kovacovar@olujevicko.cz

 

Vedoucí fyzioterapie:

Mgr. David Seman

Tel: 461 550 742

e-mail: semand@olujevicko.cz

 

Zástupce vedoucího fyzioterapie pro budovu N:

Bc. Jiří Novotný

Tel: 461 550 761

e-mail: novotnyj@olujevicko.cz

 

Zástupce vedoucího fyzioterapie pro budovu S:

Mgr. Lenka Kořenářová

Tel: 461 550 820

e-mail: korenaroval@olujevicko.cz

 

Informace pro veřejnost

Rehabilitační péči a léčebné procedury lze pro zájemce poskytnout v souladu s ordinací lékaře za přímou úhradu nad rámec zdravotní péče poskytované a hrazené ze zdravotního pojištění v případě, kdy je to možné z kapacitních důvodů RHB oddělení viz. Ceník poskytovaných zdravotních a hospodářských služeb ZDE .


Lůžková péče

Lůžková rehabilitace je umístěna v bezbariérovém pavilonu „N“, jenž je tvořen třemi patry (odděleními N1, N2, N3) a v nově zrekonstruovaném bezbariérovém pavilonu „S“ (dvě patra  - oddělení S2, S3) s celkovou kapacitou 111 lůžek. Každé oddělení je vybaveno stylovými, volně přístupnými prostorami původních leháren dřívějšího plicního sanatoria.

Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, v menší míře třílůžkové. K dispozici jsou také pokoje jednolůžkové, nadstandardně vybavené. Popis vybavení a ceny za jednolůžkové pokoje jsou uvedeny v ceníku poskytovaných služeb. Z důvodu velkého zájmu o nadstandardní jednolůžkové pokoje vykrýváme požadavky o umístění postupně dle pořadníku. Z tohoto důvodu nejsme schopni vždy v den nástupu zajistit, aby byl jednolůžkový pokoj volný.

 

Každé oddělení disponuje v odpočinkové zóně základně vybaveným kuchyňským koutem, kde je možné si připravit svačinu, kávu nebo čaj z vlastních zásob. Je v něm lednice pro úschovu potravin pacientů a rychlovarná konvice. V aktivní zóně jsou k dispozici žebřiny a rotoped pro možnost zacvičit si i v odpoledních hodinách.  Všechny pokoje jsou vybaveny TV přijímači. Po celém oddělení je rozveden signál WI-FI a na chodbách oddělení budovy N se nachází vždy jedno stolní PC s připojením k internetu.

 

Individuální cvičení s fyzioterapeuty probíhá na jednotlivých cvičebnách umístěných v přízemí budovy N a na odděleních S2 a S3. Procedury mechanoterapie jsou poskytovány v suterénu budovy N a na oddělení S2. Procedury elektroléčby jsou poskytovány v přízemí budovy N a na oddělení S3. Procedury vodoléčby jsou umístěny v suterénu budovy N. Rehabilitační bazén je umístěn pod úrovní terénu budovy N – je přístupný ze suterénu budovy N výtahy nebo po schodech.

 

Ambulantní péče

Ambulantní část rehabilitačního oddělení je situována v pavilonu „N“. Pracoviště prošlo rekonstrukcí a nabízí tak zázemí ve dvou křídlech přízemí budovy N. Zde se nachází rehabilitační ambulance, kancelář rehabilitace, místnosti pro individuální LTV (léčebné cvičení), malá tělocvična, pracoviště ergoterapie a provozy fyzikální terapie.  V suterénu pavilonu jsou prostory vodoléčby, mechanoterapie a rehabilitační bazén. Všechna tato pracoviště jsou využívána jak hospitalizovanými, tak ambulantními pacienty. Více o jednotlivých ambulantních pracovištích zde.