Cookie Consent by Free Privacy Policy website

základní informace

Rozsah poskytovaných zdravotních služeb
Odborný léčebný ústav Jevíčko se nachází v krásném prostředí nedaleko města Jevíčka v Pardubickém kraji. Léčebna byla postavena již za první republiky, má tedy dlouholetou tradici, a je známá nejen u nás, ale i za hranicemi naší vlasti.

Zajímavé informace o historii léčebny si můžete přečíst na našich webových stránkách nebo v publikaci o historii léčebny, kterou si u nás můžete zakoupit.

Léčebna je akreditována certifikátem kvality, který uděluje, na základě splnění přísných podmínek, Spojená akreditační komise o.p.s. Certifikátem kvality jsou taktéž akreditovány naše laboratoře - certifikace AUDIT II NASKL. Pravidelnými a velmi přísnými testy bezpečnosti prochází také pracoviště RTG, které je v současné době plně digitalizované.

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány ve třech oblastech:

 • pneumologie (akutní i chronická plicní onemocnění)
 • léčebná rehabilitace
 • diagnostika a léčba TBC všech lokalizací (jediné pracoviště v ČR zabývající se léčbou i mimoplicní TBC)
   

Spolupracujeme převážně s nemocnicemi akutní péče a specializovanými ambulancemi v rámci Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského a Olomouckého regionu. Není však výjimkou spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními vzhledem ke spektru poskytovaných zdravotních služeb v našem zdravotnickém zařízení.

Lůžková péče je doplněna komplexem vyšetřoven a ambulancí pro potřeby ambulantních pacientů z širokého okolí. Pacienti jsou přijímáni v odůvodněných případech i bez doporučení obvodních lékařů, oddělení či specialistů.

K dispozici máme tato odborná pracoviště:

 • oddělení klinické biochemie
 • oddělení mikrobiologie
 • RTG pracoviště
 • rehabilitační ambulance
 • ortopedická ambulance
 • bronchologické ambulance
 • plicní ambulance

 

Personální zajištění:

Lékařskou péči zajišťují lékaři s atestacemi v oborech pneumologie a ftizeologie, rehabilitační lékařství, neurologie, ortopedie a interna.

Ošetřovatelská péče je poskytována zdravotnickými pracovníky pracujícími bez odborného dohledu (zdravotní sestry), ošetřovatelkami a sanitáři.

Odpovědnost za kvalitu ošetřovatelské péče nese náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Ta rovněž koordinuje proces vzdělávání svých podřízených pracovníků tak, aby bylo pokryté široké spektrum činností a péče v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a trendy.

Odborná rehabilitační péče je zajištěna v převážné míře vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty a ergoterapeuty, zdravotními sestrami a ošetřovatelkami školenými v oblasti fyzikální terapie a vodoléčby.

Technické zajištění provozu zahrnuje administrativní pracovníky, stravovací provoz, řidiče dopravní služby, údržbáře a zahradníky areálu, úklidové pracovníky a ostrahu areálu - vrátné.

 

Denní režim:

Péče je poskytována 24 hodin denně, v době od 7:00 do 15:30 hod. je lékařská péče zajištěna ošetřujícím lékařem příslušného oddělení, od 15:30 je lékařská péče na lůžkových odděleních zajištěna formou ústavní pohotovostní služby – 1 lékař pro celý areál zdravotnického zařízení.

Lékařská vizita probíhá 1x denně (kromě sobot, nedělí a státních svátků) za účasti ošetřujícího lékaře a staniční či vrchní sestry oddělení, případně její zástupkyně.

Primářská vizita probíhá minimálně 1x týdně za účasti primáře či vedoucího lékaře oddělení (případně jeho zástupce), vrchní sestry a dalších zdravotnických pracovníků dle zvyku oddělení.

Mimo uzavřené infekční pracoviště (léčba TBC) jsou návštěvní hodiny na odděleních denně od 8:30 do 20:00 hodin včetně sobot, nedělí a státních svátků. Návštěva se musí vždy hlásit na sesterně příslušného oddělení. Výjimku může stanovit ředitelka léčebny nebo primář oddělení ve výjimečných situacích např. chřipková epidemie apod.

Pacienti mohou být navštěvováni svými rodinnými příslušníky i na více dní. V omezené míře jim lze poskytnout ubytování a stravování v rámci areálu léčebny, případně doporučit ubytování v blízkosti areálu.

Pacientům s fyzickým či psychickým handicapem je věnována maximální péče našimi zaměstnanci dle standardů a vnitřních předpisů našeho zařízení při maximálním respektování jejich práv. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky pacientů a v případě potřeby zajišťujeme konzultace s odbornými pracovníky.

Vážení klienti,
chtěli bychom Vás ujistit, že se o Vás při pobytu v naší léčebně postará špičkový tým zdravotníků, který udělá vše pro to, aby Vám pomohl navrátit Vaše zdraví a abyste byli s léčebným pobytem u nás spokojeni.

 

Odborný léčebný ústav Jevíčko