Cookie Consent by Free Privacy Policy website

telefonní kontakty

| ústředna | vedení ústavu | lůžková oddělení | ambulance | vyšetřovny-komplement | provoz |

 

Důležitá telefonní čísla  
Telefonní  ústředna - vrátnice +420 461 550 711
Kancelář rehabilitace - OBJEDNÁVKY do ambulance i k hospitalizaci +420 461 550 758
Přijímací kancelář - příjem pacientů k hospitalizaci +420 461 550 759 (736)

 

Vedení ústavu:  
Ředitelka příspěvkové organizace  - Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA +420 461 550 712
Náměstek pro léčebnou péči - prim. MUDr. Radmila Binarová +420 461 550 839
Technický náměstek - Ing. Antonín Staněk +420 461 550 716
Náměstek pro ošetřovatelskou péči - Mgr. Pavla Hebelková +420 461 550 834
Manažerka kvality - Mgr. Pavla Hebelková +420 461 550 834
Pověřenec pro ochranu osobních údajů +420 703 380 641

 

 

Lůžková oddělení:  
rehabilitační oddělení N1 +420 461 550 797
rehabilitační oddělení N2 +420 461 550 823
rehabilitační oddělení N3 +420 461 550 826
oddělení plicní a mimoplicní tbc S1 +420 461 550 731
rehabilitační oddělení  S2 +420 461 550 732
rehabilitační oddělení  S3 +420 461 550 733
pneumologické oddělení - plicní pavilon 1. NP +420 602 421 782
pneumologické oddělení - plicní pavilon 2. NP +420 601 350 283
telefon na lékaře sloužícího pohotovost  (16 - 07. hod.) +420 774 413 630

 

 

Ambulance:  
rehabilitační ambulance +420 461 550 839
kancelář rehabilitace - objednávání do ambulance i k hospitalizaci +420 461 550 758
ortopedická ambulance - objednávání do ambulance +420 461 550 759
ortopedická ambulance - ambulance (úterý po 14hod.) +420 461 550 753
plicní ambulance +420 461 550 753 (802)
bronchologická ambulance -  prim. MUDr. Dia Mamadou +420 461 550 802
bronchologická ambulance - MUDr. Bartoň Pavel +420 461 550 802 (740)

 

 

Vyšetřovny - komplement:  
laboratoř klinické biochemie +420 461 550 730
mikrobiologická laboratoř +420 461 550 778
RTG pracoviště +420 461 550 729
plicní pavilon - spirometrie, EKG, BDT testy +420 461 550 822
vedoucí fyzioterapeut - pavilon N +420 461 550 742
léčebná rehabilitace - vodoléčba +420 461 550 783
léčebná rehabilitace - bazén +420 461 550 830
léčebná rehabilitace - elektroléčba +420 461 550 804
léčebná rehabilitace - ergoterapie +420 461 550 741


 

Provoz - administrativa:  
pracovnice pro styk se zdravotními pojišťovnami +420 461 550 745
přijímací kancelář - příjem pacientů k hospitalizaci +420 461 550 759 (736)
mzdová a finanční účtárna +420 461 550 718
personální oddělení a pokladna +420 461 550 775
správce sítě, IT +420 461 550 798
vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeutka +420 461 550 770