Cookie Consent by Free Privacy Policy website

žádost o předání osobních údajů

Pokyny - Žádost o předání osobních údajů

 

Vážení pacienti, rodinní příslušníci,

Pokud budete žádat naše zdravotnické zařízení o informace o osobních údajích, respektive citlivých osobních údajích, kterými bezesporu údaje o zdravotním stavu jsou, řiďte se prosím následujícími pokyny.

Žádost o poskytnutí informací či osobních údajů, pořízení opisu, výpisu nebo kopie ze zdravotnické dokumentace, předání lékařské zprávy či laboratorních výsledků třetí osobě lze podat několika formami.

Žádost si můžete stáhnout, vytisknout a následně vyplnit ručně ve formátu pdf, nebo si můžete stáhnout soubor ve formátu Word k vyplnění přímo ve vašem PC.

 

Doručení žádosti:

  • poštou - v tomto případě požadujeme úředně ověřený podpis žadatele
  • osobně - v tomto případě budete vyzváni k předložení průkazu totožnosti, případně doložení vztahu k pacientovi
  • e-mailem - žádost bude akceptována pouze se zaručeným elektronickým podpisem


Adresa pro doručení:

 

pracoviště či osoba, po které chcete osobní data zaslat

Odborný léčebný ústav Jevíčko

569 43 Jevíčko

 

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od doručení na příslušné pracoviště.  


Za pořízení výpisů, opisů či kopií zdravotnické dokumentace si účtujeme poplatky dle platného ceníku OLÚ Jevíčko - ZDE. Dokumenty vám budou vydány až po zaplacení této částky na pokladně OLÚ Jevíčko. V případě požadavku o zaslání dokumentů na vaši adresu, budou dokumenty doručeny pouze do vlastních rukou adresáta na dobírku – v ceně dobírky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pořízením dokumentů včetně poštovného.

 

Formulář – Žádost o předání osobních údajů, pořízení kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace  PDF