slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

Mikrobiologická laboratoř

  
mkb01.jpg

Laboratoř provádí diagnostiku v oblasti klinické mikrobiologie jak pro potřeby ústavu, tak pro okolní ambulance praktických i specializovaných lékařů. Zároveň se podílí na kontrole infekcí spojených se zdravotní péčí v OLÚ. Nabízí i konzultační služby v oboru lékařská mikrobiologie.

 

Bakteriologická diagnostika: kultivace klinických materiálů, testování citlivosti na antibiotika.

 

Mykobakteriologická diagnostika: diagnostika TBC a atypických mykobakterií z klinického materiálu. Nabízíme klasické metody mikroskopie a kultivace na pevných a tekutých půdách, urychlenou kultivaci v MGIT, u M.tuberculosis stanovení citlivosti na základní antituberkulotika (INH, STM, RIF, EMB, PZA). V diferenciaci atypických mykobakterií spolupracujeme s mykobakteriologickou laboratoří ZÚ Ostrava.

 

Serologická diagnostika: průkaz protilátek ELISA metodou.


Informace o metodách, diagnostice a žádanky naleznete zde:

Žádanka o vyšetření  PDF

Laboratorní příručka MKB  PDF

Předání výsledků vyšetření PDF


Kvantitativní vyšetření protilátek proti toxinu Bordetella pertussis PDF

V MKB laboratoři lze také provést anonymní testování na HIV - více informací ZDE


Laboratoř je registrována v registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je držitelem osvědčení AUDIT II. NASKL.

Certifikát správné diagnostiky PDF

 

Pravidelně se účastní všech dostupných cyklů externího hodnocení kvality (EHK).

 

mkb02.jpg mkb03.jpg mkb04.jpg

 

Tel: 461 550 778

E-mail: 

 

Vedoucí laboratoře:

Prim. MUDr. Czyžová Erika
e-mail: 


Mikrobiolog analytik: 
Mgr. Kristýna Kadlecová

e-mail: 

 

Vedoucí laborantka:
Martina Dračková
e-mail: