Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Mikrobiologická laboratoř

Laboratoř provádí diagnostiku v oblasti klinické mikrobiologie jak pro potřeby ústavu, tak pro okolní ambulance praktických i specializovaných lékařů. Zároveň se podílí na kontrole infekcí spojených se zdravotní péčí v OLÚ. Nabízí i konzultační služby v oboru lékařská mikrobiologie.

 

Bakteriologická diagnostika: kultivace klinických materiálů, testování citlivosti na antibiotika.

Mykobakteriologická diagnostika: diagnostika TBC a atypických mykobakterií z klinického materiálu. Nabízíme klasické metody mikroskopie a kultivace na pevných a tekutých půdách, urychlenou kultivaci v MGIT, u M.tuberculosis stanovení citlivosti na základní antituberkulotika (INH, STM, RIF, EMB, PZA).

Serologická diagnostika: průkaz antiinfekčních protilátek.


Informace o metodách, diagnostice a žádanky naleznete zde:

Žádanka o vyšetření  PDF

Laboratorní příručka MKB  PDF

Předání výsledků vyšetření PDF


Oznámení o změně metodiky vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích PDF

Oznámení o změně metodiky vyšetření protilátek

Oznámení o zavedení nového vyšetření protilátek

Oznámení o zrušení vyšetření


Laboratoř je registrována v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je držitelem osvědčení AUDIT II. NASKL.

Certifikát správné diagnostiky PDF

 

Pravidelně se účastní všech dostupných cyklů externího hodnocení kvality (EHK).

Tel: 461 550 778
E-mail: mkb@olujevicko.cz

 

Vedoucí laboratoře:
Mgr. Kristýna Vopařilová
e-mail: voparilovak@olujevicko.cz

 

Odborný garant, konzultace ATB terapie
Prim. MUDr. Czyžová Erika
e-mail: czyzovae@olujevicko.cz

 

Vedoucí laborantka:
Martina Dračková
e-mail: drackovam@olujevicko.cz

mkb01.jpg