Cookie Consent by Free Privacy Policy website

informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

je nám velmi líto, že jste ztratili svého blízkého. Chtěli bychom Vám ulehčit tyto dny, a proto Vám nabízíme stručný návod a postup při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

Informace týkající se úmrtí Vám podá lékař na oddělení. Ostatní potřebné informace ohledně další organizace poskytne vrchní sestra, staniční sestra nebo sestra ve službě. Podle předpisů o úmrtí je nutné, aby bylo co nejdříve zahájeno jednání o zajištění pohřbu, nejdéle do 96 hodin od úmrtí. Sami si zvolíte vybranou firmu zajišťující pohřby.

Osobní věci Vám (osoba blízká nebo osoba zajišťující pohřeb) budou předány po předložení občanského průkazu, nebo jiného dokladu Vaší totožnosti. Na oddělení obdržíte předměty osobní potřeby, které měl nemocný u sebe a které nebyly uloženy na depozitním účtu.


Finanční hotovost či finanční produkty (platební karty apod.) nebo jiné cennosti, které byly převzaty do zvláštní úschovy, se stávají součástí pozůstalosti. Tyto věci jsou uloženy v trezoru OLÚ Jevíčko a peněžní prostředky na depozitním účtu u banky. Vše je uvedeno v soupisu cenností uložených do depozita, jehož kopie vám bude vydána. Vše bude řádně přihlášeno do dědického řízení na příslušný soud podle místní příslušnosti. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi, dědictví projedná a předloží k soudu. V rozhodnutí soudu je uveden dědic, kterému mají být vydány věci uložené v trezoru a peníze uložené v depozitu. Na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu bude vše vydáno dědici.


Pohřeb Vám zajistí kterákoliv pohřební služba. K vyřízení budete potřebovat rodný list, oddací list zesnulého (pokud jsou k dispozici) a oděv pro zesnulého. Při převzetí věcí dostanete do rukou List o prohlídce zemřelého.

Pohřební služby jsou komplexní – od tištění parte, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle přání zesnulého či příbuzných. Oděv pro přípravu zemřelého na pohřeb je potřeba po domluvě přinést na patologii, popřípadě přímo pohřební službě.


Úmrtní list se vystavuje na matrice podle místa úmrtí. Je vyhotoven zpravidla do jednoho měsíce od úmrtí. Matrika Jevíčko, tel.: 464 620 515, 461 327 810, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. Úmrtní list se většinou vydává přímému příbuznému nebo vypraviteli pohřbu. Může se posílat i poštou po telefonické domluvě. K vydání Úmrtního listu je nutné předložit občanský průkaz pozůstalé osoby nebo vypravitele pohřbu, který žádá o jeho vystavení.


Víme, že toto období nebude pro Vás lehké. Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci nebo pomoc, můžete se na nás obrátit.

 

Odborný léčebný ústav Jevíčko

569 43 Jevíčko

Tel: 461 550 711