Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pneumologické oddělení


Přijímáme klienty k pneumologické rehabilitaci po onemocnění covid-19.

Nepotřebujete rehabilitační poukaz!
Tel. 602 421 782, 601 350 283

 


 

Rozsah poskytované péče

Oddělení nespecifických plicních onemocnění má celorepublikovou působnost a zabývá se diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou netuberkulózních onemocnění dýchacích cest, plic, pohrudnice a mezihrudí.

Odborná činnost je zaměřena zvláště na onemocnění, která se v populaci vyskytují ve stále se zvyšující míře: chronický zánět průdušek, CHOPN – chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc, astma bronchiale, záněty plic a dýchacích cest. Poskytujeme také paliativní péči pro onkologicky nemocné, a to po ukončené onkologické léčbě plicních tumorů.

Od roku 2015 provádíme v rámci působnosti našeho pracoviště dechovou rehabilitaci. Na velkém úspěchu a efektivitě plicní rehabilitace, jakožto podpůrné léčby pneumologických onemocnění, má obrovský podíl speciálně vyškolený personál v čele s fyzioterapeuty, kteří mimo jiné používají pro účely dechové rehabilitace speciální rehabilitační pomůcky.

Pacienti přicházejí k diagnostice a léčbě na základě doporučení praktických lékařů, odborných ambulancí a lůžkových pracovišť oboru TRN, včetně klinik. Vyšetření a hospitalizace pacientů jsou zajištěny zpravidla nejpozději do týdne po telefonické domluvě mezi doporučujícím pracovištěm a primářem nebo lékaři oddělení.

Oddělení je umístěno v nově zrekonstruovaném Plicním pavilonu, který se nachází mimo hlavní budovu léčebny. Disponuje 40 lůžky na dvou poschodích s centrálním rozvodem kyslíku. Pokoje jsou dvoulůžkové a jednolůžkové, včetně sociálního zařízení. Všechny pokoje jsou vybaveny TV a bezplatným připojením k WIFI, jednolůžkové navíc lednicí a rychlovarnou konvicí.

Budova disponuje velkou jídelnou, která zároveň slouží jako společenská místnost, je vybavena televizí, počítačem a koutkem pro přípravu nápojů. Je zde také umístěna lednice a mikrovlnná trouba pro pacienty.

Pneumologické oddělení disponuje cvičebnami pro fyzioterapeuty, plně vybavenými pomůckami pro dechovou a pohybovou rehabilitaci. Na chodbách se nachází 2 rotopedy a stepper pro možnost zacvičit si v odpoledních hodinách. 

V suterénu budovy je umístěna pračka pro pacienty, kteří potřebují při delším pobytu vyprat prádlo. Tuto službu zajistí za symbolický poplatek zdravotnický personál.  

Specializovaná pracoviště pneumologického oddělení

 • zákrokový sál pro bronchoskopická vyšetření
 • pracoviště Spirometrie, kde jsou prováděna tato vyšetření
  • funkční vyšetření plic
  • vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů
  • Bronchodilatační a kyslíkové testy k zvážení dlouhodobé domácí oxygenoterapie
 • pracoviště pro podávání léčebných inhalací
 • pracoviště EKG
 • léčebná a plicní rehabilitace

 

Spolupracujeme s ostatními odděleními našeho zařízení převážně při konziliárních službách, případně při potřebě překladu pacienta na příslušné oddělení.

Seznam věcí potřebných k pobytu na pneumologickém oddělení najdete ZDE.

 

Personální obsazení

Lékařskou péči zajišťují lékaři s atestací z oboru TRN – tuberkulóza a respirační nemoci nebo lékaři připravující se na tuto atestaci.

Léčebná a plicní rehabilitace je zajištěna 2 vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty se zaměřením na plicní rehabilitaci.

Ošetřovatelská péče je poskytována zdravotnickými pracovníky pracujícími bez odborného dohledu (zdravotní sestry) a sanitáři.

Odpovědnost za ošetřovatelskou péči nese vrchní sestra. Vrchní sestra koordinuje proces vzdělávání svých podřízených pracovníků tak, aby bylo pokryté široké spektrum činností a péče v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a trendy.

Úklid je zajištěn uklízečkami/sanitářkami denně včetně sobot a nedělí.

 

Primář oddělení:
Prim. MUDr. Mamadou Dia

tel. 461 550 757, 461 550 817
e-mail: diam@olujevicko.cz

 

Sekundární lékař: 
MUDr. Barbora Mlýnská
tel. 461 550 757, 461 550 816
e-mail: mlynskab@olujevicko.cz


vrchní sestra oddělení:
Bc. Lucie Němcová
tel. 461 550 785, 602 329 644
e-mail: nemcoval@olujevicko.cz
pracovní doba: 6:30 – 15:00 hod.

 

Staniční sestra oddělení:
Jaroslava Přikrylová
tel. 461 550 747
e-mail: prikrylovaj@olujevicko.cz

 

Vedoucí fyzioterapie:
PhDr. Slávka Šupolová
tel. 461 550 794
e-mail: supolova@olujevicko.cz