Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Radiodiagnostika

 
 

Pracoviště konvenční radiodiagnostiky bylo kompletně moderně vybaveno novým diagnostickým přístrojem v roce 2002. Kvalita vyšetřovacích postupů a ochrana před ionizujícím zářením na tomto pracovišti dosahuje špičkové úrovně srovnatelné s pracovišti ve vyspělých zemích. 
V roce 2010 bylo pracoviště kompletně digitalizováno a v roce 2015 proběhla další modernizace přístrojové techniky v rámci projektu Pardubického kraje spolufinancovaném Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj . Díky tomu se výrazně zlepšil příjem, zpracování, archivace a distribuce digitálních RTG snímků a popisů. Pracoviště je napojeno na systém ePACS, což umožňuje bezpečnou a důvěryhodnou výměnu počítačových dat mezi zdravotnickými zařízeními v celé ČR.

Dne 6. 12. 2021 u nás proběhl druhý Externí klinický audit. Na jeho základě jsme opětovně obdrželi CERTIFIKÁT EKA, který stvrzuje, že na našem pracovišti dodržujeme místní radiologické standardy, které jsou v souladu s národními radiologickými standardy. Současně byla posuzována a pozitivně hodnocena kvalita praktického provádění lékařského ozáření. PDF

 

Poskytovaná vyšetření:

prosté snímky skeletu (kostí)

prosté snímky břicha, hrudníku a nitrohrudních orgánů

IVU (kontrastní vyšetření ledvin)

analogová tomografie


Spektrum prováděných vyšetření na RTG pracovišti naleznete - ZDE .

Indikace k přijetí:

doporučení lékaře = žádanka na RTG vyšetření ( PDF )

Vyšetření je prováděno ihned (bez objednání), spádová oblast bez omezení.

 

Ordinační doba:
snímkování pacientů

Provozní doba:
administrativní práce

 Po

  6:30 – 14:00

 

 Po

  6:00 – 14:30

 Út

  6:30 – 18:00

 

 Út

  6:00 – 18:30

 St

  6:30 – 14:00

 

 St

  6:00 – 16:00

 Čt

  6:30 – 14:30

 

 Čt

  6:00 – 15:00

 Pá

  6:30 – 12:30

 

 Pá

  6:00 – 13:00

 
Vedoucí pracoviště:

Mgr. Petr Votroubek
Tel. 461 550 729, e-mail:  votroubekp@olujevicko.cz

Radiologický asistent:

Jitka Dufková
Tel. 461 550 729, e-mail:  dufkovaj@olujevicko.cz