Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Whistleblowing

OZNÁMENÍ v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie lze podat:

  1. Elektronicky pomocí Etické linky – tzv. vnitřní oznamovací systém, lze vložit i zvukový či obrazový záznam.
  2. Ústně po dohodě s příslušnou osobou, se kterou si oznamovatel dohodne čas a místo podání.
  3. Telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech níže. O telefonickém podání bude se souhlasem oznamovatele proveden záznam.
  4. Písemně na adresu uvedenou v kontaktech níže. Obálku označte „Whistleblowing – NEOTVÍRAT – do rukou příslušné osoby“. V případě jiného označení nebude brán zřetel na případné reklamace. 
  5. Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.


KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Edita Krupková – pověřená osoba pro Whistleblowing
Tel. 461 550 766
Etická linka - ZDE
Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN Léčebna 508
569 43 Jevíčko


Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  • má znaky trestného činu
  •  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
  •  porušuje zákon, nebo
  •  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí EU.