Cookie Consent by Free Privacy Policy website

ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče v ústavu je neoddělitelnou součástí léčebné, diagnostické a rehabilitační péče.

Je zaměřena především na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti hospitalizovaných i ambulantních klientů.

Našim cílem je poskytovat kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou péči zaměřenou na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb klientů. Klademe důraz na aktivní a samostatnou práci ošetřovatelského personálu, který poskytuje odbornou péči metodou ošetřovatelského procesu.

Součástí ošetřovatelského procesu je:

  • zhodnocení stavu klienta a jeho individuálních potřeb, zpracování ošetřovatelské anamnézy, vyhodnocení funkčních testů
  • stanovení ošetřovatelských diagnóz
  • plánování ošetřovatelské péče
  • realizace ošetřovatelské péče
  • hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče 

U každého klienta vedeme zdravotnickou dokumentaci, jejíž nedílnou součástí je ošetřovatelská dokumentace. Ošetřovatelskou anamnézu, funkční testy, plán ošetřovatelské péče a hodnocení plánu ošetřovatelské péče zaznamenáváme do flexibilních formulářů v počítačové podobě. Součástí ošetřovatelské péče je také poskytování péče nutriční ve spolupráci s nutriční terapeutkou.

Každého klienta vnímáme jako jedinečnou bytost se svými potřebami a problémy, které identifikujeme, stanovíme stupeň jejich závažnosti a společně s klientem hledáme nejvhodnější způsob jejich uspokojení a řešení. Snažíme se do celého procesu aktivně zapojit také klientovu rodinu, přátele nebo pečující osoby.

Ošetřovatelskou péči poskytuje v našem zařízení ošetřovatelský tým tvořený zdravotnickými pracovníky nelékařských profesí. Samostatně pracující nelékařští zdravotníci získali osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu a jsou zapsání v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Svoji odbornou úroveň neustále prohlubují, doplňují a zvyšují absolvováním odborných seminářů, kurzů a konferencí mimo naše zařízení nebo přímo v OLÚ Jevíčko - viz. foto zde:  Ošetřovatelský personál si pravidelně prohlubuje znalosti v oblasti moderních metod hojení ran na interních seminářích. Mnoho všeobecných sester si zvyšuje vzdělání v oboru  ošetřovatelství na vysoké škole, nejčastěji na Masarykově univerzitě.

Odborný a laskavý přístup, úcta ke každému člověku, naslouchat, úsměv a pohlazení patří k  naší každodenní komplexní ošetřovatelské péči.


Mgr. Pavla Hebelková náměstkyně pro ošetřovatelskou péči