Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rehabilitační ambulance

Ambulantní část rehabilitačního oddělení je situována v pavilonu „N“. Pracoviště prošlo rekonstrukcí a nabízí tak zázemí ve dvou křídlech přízemí budovy N. Zde se nachází rehabilitační ambulance, kancelář rehabilitace, místnosti pro individuální LTV (léčebné cvičení), malá tělocvična, pracoviště ergoterapie a provozy fyzikální terapie.  V suterénu pavilonu jsou prostory vodoléčby, mechanoterapie a rehabilitační bazén. Všechna tato pracoviště jsou využívána jak hospitalizovanými, tak ambulantními pacienty. 

 

Rehabilitační ambulance

Na pracovišti fyzioterapie jsou léčeni pacienti z blízkého okolí schopní ambulantní formy rehabilitační léčby, a to v celém spektru diagnóz omezujících hybný systém pacienta poruchou funkce či bolestivostí. V rehabilitační ambulanci jsou ambulantní pacienti vyšetřeni a ošetřeni lékařem včetně možnosti použití metod myoskeletální medicíny a je jim naordinována příslušná léčba. V dohodnutém termínu po absolvování léčby pak v této ambulanci probíhá kontrola lékařem. 

 

Kontakty:

Kancelář rehabilitace:

Danuše Šnevajsová, Jana Knötigová, Lucie Němečková

telefon: 461 550 758

e-mail: kancelar.rhb@olujevicko.cz

Úřední hodiny: Po – Pá / 8 – 11:00 12:00 – 13:30 hod.

 

Personální obsazení rehabilitace:

Primářka oddělení:

MUDr. Radmila Binarová

tel. 461 550 839

e-mail: binarovar@olujevicko.cz

 

Rehabilitační ambulance   Ordinační doba     Provozní doba  
Tel. 461 550 758 (839) Út 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 Út 7:00 - 15:30
      Čt 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 Čt 7:00 - 15:30

MUDr. Radmila Binarová

přestávka

11:30 - 12:00

   


Vedoucí fyzioterapie:

Mgr. David Seman

Tel: 461 550 742

e-mail: semand@olujevicko.cz

 

Zástupce vedoucího fyzioterapie:

Bc. Jiří Novotný

Tel: 461 550 761

e-mail: novotnyj@olujevicko.cz

 

 

Kancelář rehabilitace

Zajišťuje objednávky pacientů k ambulantní i hospitalizační formě léčby (telefonicky, osobně – pouze u ambulantní léčby), registraci pacientů do databáze, načasování lékařem předepsaných procedur, podávání informací týkajících se možnosti hospitalizace, styk s pojišťovnou, komunikaci s nemocnicemi.

 

Fyzioterapie

Na pracovišti fyzioterapie jsou léčeni pacienti z blízkého okolí schopní ambulantní formy rehabilitační léčby, a to v celém spektru diagnóz omezujících hybný systém pacienta poruchou funkce či bolestivostí. V rehabilitační ambulanci jsou ambulantní pacienti vyšetřeni a ošetřeni lékařem včetně možnosti použití metod myoskeletální medicíny a je jim naordinována příslušná léčba. V dohodnutém termínu po absolvování léčby pak v této ambulanci probíhá kontrola lékařem.

 

Léčebná tělesná výchova

Individuální léčebnou tělesnou výchovu zajišťují fyzioterapeuti v samostatných účelně vybavených cvičebnách. Skupinová LTV je zajištěna v tělocvičně - v tomto případě je cvičení vhodné pro větší počet pacientů se stejnými zdravotními problémy.

 

Ergoterapie

Na tomto pracovišti se pod vedením ergoterapeutů uvádějí k praktickému využití schopnosti omezené onemocněním nebo nabyté při individuální léčebné tělesné výchově. Pomocí cílených činností jsou praktické schopnosti pacientů dále rozvíjeny, včetně nácviku sebeobsluhy a jemné motoriky. Ergoterapie je k těmto účelům vybavena cvičnou kuchyňskou linkou, testovacím panelem, PC se speciálními programy a dalšími praktickými pomůckami. Pro nácvik vertikalizace je zde stavěcí stůl, bradla a elektrický pohyblivý chodník. Také zde probíhá léčba s využitím motomedů u pacientů s nízkou svalovou silou či spasticitou (počítačem řízené přístroje vhodné pro cvičení horních a dolních končetin) a trénink pacientů s fatickými poruchami na základě doporučení logopeda. Logopedickou péči ordinuje ošetřující lékař. 

 

Fyzikální terapie (elektroléčba)

V roce 2016 prošlo pracoviště elektroléčby rozsáhlou rekonstrukcí a přesunem do větších a moderně zařízených prostor. Pracoviště využívá moderní elektroléčebné přístroje k aplikaci širokého spektra elektroléčebných programů a jejich kombinací dle indikace lékaře. Pracoviště je vybaveno přístroji pro elektroléčbu všemi typy proudů včetně kombinované elektroléčby a možnosti aplikace vakuovou jednotkou, magnetoterapií, ultrazvukem, přístroji pro distanční terapii, přístrojem pro kompresní terapii.

Přístroje jsou umístěny v oddělených boxech, pro pacienty je tak zajištěno soukromí.

 

Vodoléčba a mechanoterapie

V prostorech vodoléčby je možné využít koupel perličkovou, vířivou celkovou, vířivou částečnou (horní končetiny, dolní končetiny), střídavou nožní koupel. K aplikaci termoterapie využíváme termovaky s rašelinou. Část pracoviště tvoří prostory pro mechanoterapii - cvičení na přístrojích -  rotopedy a  crosstrenažer.

 

Rehabilitační bazén

Na konci roku 2010 byl otevřen rehabilitační bazén. Je vystavěn v podzemí, okna bazénu jsou s výhledem do parku. Přístup do bazénu je možný přes vodoléčbu a mechanoterapii pomocí výtahové plošiny nebo po schodišti. S budovou je bazén propojen spojovací chodbou. 

Bazén splňuje veškeré požadavky na rehabilitaci pacientů po operacích kloubů i při těžších tělesných postiženích. Vstup do bazénu je možný po schodech nebo pomocí hydraulického zvedáku. Bazén je vybaven zařízením pro nácvik chůze v závěsu ve vodě.

Fotogalerie ZDE .

 

Informace pro veřejnost

Rehabilitační péči a léčebné procedury lze pro zájemce poskytnout v souladu s ordinací lékaře za přímou úhradu nad rámec zdravotní péče poskytované a hrazené ze zdravotního pojištění v případě, kdy je to možné z kapacitních důvodů RHB oddělení (viz Ceník poskytovaných zdravotních a hospodářských služeb).