Inhalace, speciální vyšetření plic

Pracoviště inhalací je umístěno v nové budově Plicního pavilonu ve 2. NP. Toto pracoviště slouží jak pro hospitalizované, tak také pro ambulantní pacienty. Ti jsou indikováni k léčebným inhalacím naší plicní či bronchologickou ambulancí.

Léčebné inhalace jsou prováděny v samostatné místnosti, která je vybavena přístroji pro inhalační terapii včetně potřebných léčivých přípravků. Pacienti inhalují pomocí inhalátorů směs roztoku léčiv dle rozpisu lékaře. Inhalace probíhá po dobu, kterou určil lékař, pod dozorem zdravotní sestry.

Inhalace je v současnosti velmi rozšířená metoda léčby dýchacího ústrojí a je nedílnou součástí úspěšné plicní rehabilitace. Je založena na vdechování aerosolu léčiva, díky čemuž je zaručena vysoká vstřebatelnost a využitelnost léčiva. Touto aplikací léčiva je dosaženo při menších dávkách daleko účinnější terapie než při jakékoliv jiné aplikaci léčiva.

 

Bronchokonstrikční test

Smyslem testu je určit přítomnost a stupeň dráždivosti průdušek či potvrdit podezření na bronchiální astma, a to i v době mimo záchvat. Pomáhá tak včas odhalit tuto nemoc, zahájit léčbu a tím předcházet vzniku trvalého poškození dýchacích cest.

Na základě výsledků testů dochází k úpravám již zavedené léčby a úpravě dávek léků, čímž se zlepší kontrola pacientů s tímto onemocněním.

V případě pozitivní reakce se objeví dušnost a kašel, které budou rychle odstraněny podáním léku rozšiřujícím průdušky.

Na vyšetření si rezervujte asi 1,5- 2 hodiny času.

 

Celotělová bodypletysmografie

Patří k rozšířeným metodám vyšetření funkce plic. Jde o specializované vyšetření plicních funkcí, které umožňuje vyšetřit všechny funkční parametry plicní ventilace, včetně změření nitrohrudního objemu plynů, totální plicní kapacitu, odpory a vodivost dechových cest. Součástí vyšetření je i základní spirometrie. Jednoznačným přínosem pro pacienty je přesné určení ventilační poruchy a jejího stupně. Vyšetření probíhá vsedě v pletysmografické kabině se skleněnými stěnami. Vyšetření trvá zhruba 30 minut a pacient nesmí před vyšetřením několik hodin kouřit.


Personální obsazení:
Zdeňka Cetkovská, DiS.
Po - Pá/ 7:00 - 15:00
Tel: 461 550 822 (781)