Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ambulance funkčních vyšetření plic, EKG

Funkční vyšetření plic je soubor metod, které umožňují posouzení jednotlivých plicních funkcí. Funkční vyšetření plic patří mezi základní neinvazivní vyšetřovací metody v pneumologii a má zásadní význam v diagnostice plicních nemocí.

Vyšetření provádíme v ambulanci funkčních vyšetření plic, která je umístěna v budově Plicního pavilonu v 2. nadzemním patře. Toto pracoviště slouží jak pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty.

PROVÁDĚNÁ VYŠETŘENÍ:

SPIROMETRIE – základní vyšetření plicních funkcí a mechaniky dýchání. Při vyšetření se měří kapacita plic, dechové objemy a průchodnost dýchacích cest. Pacient provádí opakovaně nádech a usilovný výdech do přístroje. Nutná je dobrá spolupráce pacienta. Vyšetření trvá přibližně 10 minut.

BODYPLETYSMOGRAFIE – vyšetření nepřímo měřitelných plicních objemů, kapacity plic a odporu dýchacích cest. Provádí se v uzavřené prosklené kabině, kde pacient podle pokynů sestry provádí nádech a výdech do přístroje.  Součástí vyšetření je
i základní spirometrie. Jednoznačným přínosem pro pacienty je přesné určení ventilační poruchy a jejího stupně. Vyšetření trvá přibližně 15 minut.

BRONCHODILATAČNÍ TESTY – provádí se u hospitalizovaných pacientů, a to po dobu několika dní s různými bronchodilatačními léky. Na základě výsledků lékař nastaví nejúčinnější bronchodilatační léčbu k rozšíření průdušek a zmírnění dušnosti, nebo cíleně upraví stávající medikaci. Vyšetření trvá přibližně 30 minut.

VYŠETŘENÍ KREVNÍCH PLYNŮ – provádí se odběrem malého množství krve z prstu. Hlavním cílem vyšetření je posouzení množství kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Vyšetření trvá přibližně 5 minut.

KYSLÍKOVÝ TEST (DDOT) – provádí se za hospitalizace opakovaným vyšetřením krevních plynů při podávání určitého množství kyslíku dle ordinace lékaře. Pozitivní výsledek je indikací k domácí oxygenoterapii, která podléhá schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny pacienta.

VYŠETŘENÍ EKG / GRAFICKÝ ZÁZNAM SRDEČNÍ ČINNOSTI – je vyšetření, které pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce.

EKG vyšetření provádíme u ambulantních pacientů pouze v rámci vyšetření na plicní ambulanci a u hospitalizovaných pacientů.

Personální obsazení:
Zdeňka Cetkovská, DiS.
Po - Pá/ 6:00 - 14:30
Tel: 461 550 822

Na uvedená vyšetření je nutné se předem objednat na Pneumologické ambulanci na telefonním čísle:

461 550 802 – prim. MUDr. Mamadou Dia

                        prim. MUDr. Pavel Bartoň

461 550 753 – prim. MUDr. Helena Blažková

                       prim. MUDr. Martina Dia