Cookie Consent by Free Privacy Policy website

péče o neslyšící klienty

Znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný dorozumívací systém tvořený tvary a postavením rukou a jejich pohyby, mimikou, postavením hlavy a horní části trupu. V naší republice se používá hlavně český znakový jazyk. Tímto jazykem se plnohodnotně dorozumívají nejen neslyšící a nedoslýchaví lidé, ale také lidé s poruchou řeči, např. afázií.

 

Protože klademe důraz na individuální přístup ke klientovi a snižování komunikačních bariér,   snažíme se v našem zdravotnickém zařízení poskytovat plnohodnotné zdravotní služby lidem se sluchovým postižením a zapojit je do komunikace s ošetřujícím lékařem a ostatním zdravotnickým i nezdravotnickým personálem. Naším cílem je, aby byli neslyšící klienti plně informováni o svém onemocnění a zvoleném způsobu léčby, a abychom jim mohli vždy zodpovědět jejich případné dotazy. Z tohoto důvodu zaměstnáváme zdravotnickou pracovnici, která prošla certifikovaným kurzem znakového jazyka a která se i nadále vzdělává v komunikaci s klienty se sluchovým postižením. Tato pracovnice je v případě potřeby přivolána ke komunikaci s neslyšícím klientem a jejím úkolem není pouze překládat klientovi informace od zdravotnického personálu do znakové řeči, ale také překládat ze znakové řeči zdravotníkům přání vyslovená klientem.

 

Zdravotnický personál se při komunikaci se sluchově postiženými klienty řídí následujícími pravidly komunikace -  ZDE

V případě potřeby přivolá zdravotnickou pracovnici našeho ústavu, která ovládá znakovou řeč.

 

Internetové stránky odkazující na organizace pro nedoslýchavé a neslyšící klienty:

Česká unie neslyšících - http://www.cun.cz/

Unie neslyšících Brno - http://www.unieneslysicichbrno.cz/onas.php

Svaz nedoslýchavých a neslyšících - http://www.snncr.cz/