Veřejné zakázky

V současné době není vypsána žádná veřejná zakázka.

Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - vzor