Pneumologická ambulance

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCE

Pneumologická ambulance se nachází v přízemí pavilonu S.

Je zde poskytována komplexní pneumologická péče pacientům s kašlem, dušností a déletrvajícími potížemi tohoto charakteru i ostatními potížemi spojenými s chorobami průdušek a plic.

Provádíme kompletní pneumologické vyšetření ambulantních klientů, které zahrnuje kromě vyšetření lékařem také další vyšetření na specializovaných pracovištích v rámci ústavu - RTG, EKG, funkční vyšetření plic, vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy, odběry biologického materiálu na biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetření.  

 

V indikovaných případech odesíláme pacienty na bronchoskopické vyšetření, které se provádí v bronchologické ambulanci za účelem upřesnění či stanovení správné diagnózy, eventuálně odesíláme pacienta na specializovaná externí pracoviště a ambulance. Dle výsledků vyšetření, klinického stavu a uvážení plicního lékaře indikujeme pacienty k hospitalizaci na našich lůžkových odděleních.

 

K prvotnímu vyšetření na našich ambulancích je vhodné mít s sebou doporučení lékaře, soupis medikace, kterou užíváte, informace o případných alergiích a RTG snímky, pokud vám byly v poslední době provedeny. V případě, že nemáte doporučení od lékaře, tak se nejprve telefonicky ujistěte, že Vás náš lékař může přijmout k vyšetření.

Na vyšetření je třeba se předem objednat na telefonním čísle 461 550 802 - MUDr. Bartoň Pavel a 461 550 753 - MUDr. Blažková Helena !!!

Pondělí: prim. MUDr. Dia Martina 7.30 – 10.00 bronchoskopie
  prim. MUDr. Dia Mamadou 7.30 – 10.00 bronchoskopie
     
Úterý: prim MUDr. Dia Martina (zástup za MUDr. Blažkovou) 10.30 – 12:00 ambulance
 

prim. MUDr. Dia Mamadou

7.30 – 09.30 ambulance

     
Středa: prim. MUDr. Bartoň Pavel 6.00 – 14.00 bronchoskopie
     
Čtvrtek: prim MUDr. Dia Martina (zástup za MUDr. Blažkovou) 8:00 – 12:00 ambulance
  prim. MUDr. Bartoň Pavel 6.00 – 14.00 ambulance
     
Pátek: prim. MUDr. Mamadou Dia 7.30 – 9.30 ambulance