slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

Sociální služby

  

Sociální práce poskytovaná klientům našeho ústavu se prolíná se zdravotní péčí a je nedílnou a nezbytnou součástí ošetřovatelského a léčebného procesu. Cílem sociální práce je pomoc při řešení sociálních problémů klienta, pokud sám nechce, nemá rodinu, nebo není schopen sám si tuto péči zajistit z důvodu:

 • hmotné nouze
 • osamělosti
 • věku
   

Sociální pracovníci ústavu poskytují nebo zprostředkovávají pomoc v nepříznivé sociální situaci, vše podle závažnosti a komplikovanosti problematiky. Úzce spolupracují s týmem lékařů a ostatním zdravotnickým personálem. Napomáhají k zabezpečení a uspokojení biologických, psychických a sociálních potřeb klientů a k účelnému využití jejich materiálních a finančních prostředků.


Prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci klientovi zorientovat se spolu s jeho rodinnými příslušníky či blízkými v konkrétním problému a nabídnout jim účelné řešení dané situace.


Poskytovaná péče je individuální, diskrétní, objektivní a bezplatná.


Pro naše klienty sociální pracovníci zajišťují:

 • sociálně právní a zdravotní poradenství
 • vyhodnocují potřeby klienta
 • v zájmu klientů jednají se správními orgány, jinými odborníky nebo institucemi
 • zajišťují propuštěným klientům další služby následné zdravotní péče
 • vedou potřebnou sociální agendu písemně i na PC
 • zpracovávají  na vyžádání žádosti klientů o vyřízení:
  • hmotné nouze
  • příspěvku na péči
  • příspěvku na bydlení
  • prošlých ZTP a občanských průkazů  atd.
 • zprostředkovávají nezajištěné bydlení osobám bez přístřeší

 

Pokud jste v nesnázích, neváhejte se na nás obrátit!
 

Mgr. Olga Slunská - odd. N1, tel. 461 550 797
Mgr. Magda Kolářová - odd. S2, tel. 461 550 732

sociální pracovnice ústavu