Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sociální služby

Sociální péče poskytovaná našim pacientům se prolíná se zdravotní péčí a je nedílnou a nezbytnou součástí ošetřovatelského a léčebného procesu. Naším cílem je pomoc při řešení sociálních problémů pacienta – pokud nemá rodinu, nebo není schopen sám si tuto péči zajistit z důvodu hmotné nouze, osamělosti či vysokého věku.

Sociální pracovník poskytuje nebo zprostředkovává pomoc v nepříznivé sociální situaci, vše podle závažnosti a komplikovanosti problematiky. Úzce spolupracuje s týmem lékařů a ostatními zdravotníky. Napomáhá k zabezpečení a uspokojení biologických, psychických a sociálních potřeb klientů a k účelnému využití jejich materiálních a finančních prostředků.

Prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci klientovi zorientovat se spolu s jeho rodinnými příslušníky či blízkými v konkrétním problému a nabídnout jim účelné řešení dané situace.


Poskytovaná péče je individuální, diskrétní, objektivní a bezplatná.


Naše sociální pracovnice zajišťuje:

sociální poradenství

vyhodnocuje potřeby klienta

v zájmu klientů jedná se správními orgány, jinými odborníky nebo institucemi

pacientům bez rodiny a blízkých osob, u kterých je plánováno propuštění z hospitalizace, pomáhá zajišťovat další služby následné zdravotní péče

zprostředkovává nezajištěné bydlení osobám bez přístřeší

vede potřebnou sociální agendu v listinné i elektronické formě

na vyžádání zpracuje žádost o vyřízení:

  • hmotné nouze
  • příspěvku na péči

 

Kontakt na zdravotně – sociální pracovnici:

Doskočilová Andrea, DiS.
tel.: 725 339 142
e-mail: doskocilovaa@olujevicko.cz