Sociální služby

Sociální péče poskytovaná našim pacientům se prolíná se zdravotní péčí a je nedílnou a nezbytnou součástí ošetřovatelského a léčebného procesu. Naším cílem je pomoc při řešení sociálních problémů pacienta - pokud sám nechce, nemá rodinu, nebo není schopen sám si tuto péči zajistit z důvodu hmotné nouze, osamělosti či vysokého věku. 

Sociální pracovníci poskytují nebo zprostředkovávají pomoc v nepříznivé sociální situaci, vše podle závažnosti a komplikovanosti problematiky. Úzce spolupracují s týmem lékařů a ostatními zdravotníky. Napomáhají k zabezpečení a uspokojení biologických, psychických a sociálních potřeb klientů a k účelnému využití jejich materiálních a finančních prostředků.

Prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci klientovi zorientovat se spolu s jeho rodinnými příslušníky či blízkými v konkrétním problému a nabídnout jim účelné řešení dané situace.


Poskytovaná péče je individuální, diskrétní, objektivní a bezplatná.


Naši sociální pracovníci zajišťují:

sociálně právní a zdravotní poradenství

vyhodnocují potřeby klienta

v zájmu klientů jednají se správními orgány, jinými odborníky nebo institucemi

pacientům propuštěných z hospitalizace zajišťují další služby následné zdravotní péče

zprostředkovávají nezajištěné bydlení osobám bez přístřeší

vedou potřebnou sociální agendu v listinné i elektronické formě

na vyžádání zpracují žádost o vyřízení:

  • hmotné nouze
  • příspěvku na péči
  • příspěvku na bydlení
  • prošlých ZTP a občanských průkazů  atd.

 

Pokud jste v nesnázích, neváhejte se obrátit na naše sociální pracovnice! 

Mgr. Olga Slunská

- odd. N1, tel. 461 550 797

Mgr. Magda Kolářová

- odd. S2, tel. 461 550 732