slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

Bronchologická ambulance

  

Bronchologická ambulance je v provozu 1x týdně, ve čtvrtek, akutní případy ošetříme po domluvě s ambulantním lékařem dle dohody. Bronchoskopie je prováděna pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře a předchozím objednání.

 

Objednávky na tel. 461 550 802 denně od 6:00 do 14:00 hod.

 

Bronchologický sál je vybaven moderními přístroji firem Olympus, STORZ, Pentax, video-okruhem, a od roku 2003 i elektrokauterem PSD 20 Olympus pro intervenční bronchologické výkony.

Kvalitní erudice tohoto pracoviště je dána mnohaletou praxí, zkušenostmi podloženými a získanými vysokým počtem výkonů, moderním přístrojovým vybavením a vysokou odborností spolupracujících pracovišť v OLÚ Jevíčko i v jiných zdravotnických zařízeních.

 

Pracoviště je vybaveno novým technickým i přístrojovým zázemím včetně pokoje pro dospávání pacientů po analgosedaci a centrum pro ošetření přístrojů po výkonu.  

 

Příprava pacienta před bronchoskopickým vyšetřením:

Pacient musí přijít na lačno. Ranní léky na tlak a srdce je nutné užít pouze s malým množstvím vody.

Pokud si musíte aplikovat inhalační sprej, dbejte pokynů k aplikaci uvedené v návodu k použití.

 

Jelikož je pacientovi podána před zákrokem analgosedace, nesmí pacient po výkonu 24 hod. řídit motorové vozidlo. Proto je vždy nutné jet k tomuto zákroku v doprovodu rodinného příslušníka nebo se nechat dopravit sanitkou. Pokud k nám jede pacient přímo z nemocnice, je potřeba, aby byl vhodně a dostatečně oblečen.

 

Pokud máte diabetes či jiné dietní omezení, užíváte léky proti srážení krve nebo Vám byla diagnostikována porucha srážení krve, je potřeba tuto skutečnost hlásit ošetřujícímu lékaři.