Bronchologická ambulance

Pracoviště bronchoskopie je v provozu 2x týdně, pondělí, středa. Akutní případy ošetříme po domluvě s ambulantním lékařem v co nejkratší době.  Bronchoskopie je prováděna pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře a po předchozím objednání.

 

Objednávky na tel. 461 550 802  od 7:00 do 14:00 hod v pracovní dny.

Bronchologický sál je vybaven přístroji firem Olympus, Pentax, přístrojem pro provádění fotografií a od roku 2003 i elektrokauterem PSD 20 Olympus pro intervenční bronchologické výkony.

Kvalitní erudice tohoto pracoviště je dána mnohaletou praxí, zkušenostmi podloženými a získanými vysokým počtem výkonů, moderním přístrojovým vybavením a vysokou odborností spolupracujících pracovišť v OLÚ Jevíčko i v jiných zdravotnických zařízeních.

Pracoviště je vybaveno moderním technickým zázemím a přístrojovou technikou včetně pokoje pro dospávání pacientů po analgosedaci a centra pro ošetření přístrojů po výkonu.  

 

Příprava pacienta před bronchoskopickým vyšetřením:

Pacient musí přijít na lačno. Ranní léky na tlak a srdce je nutné užít pouze s malým množstvím vody.

Pokud si musíte aplikovat inhalační sprej, dbejte pokynů k aplikaci uvedené v návodu k použití.

Jelikož je pacientovi podána před zákrokem analgosedace, nesmí pacient po výkonu 24 hod. řídit motorové vozidlo. Proto je vždy nutné jet k tomuto zákroku v doprovodu rodinného příslušníka nebo se nechat dopravit sanitkou. Pokud k nám jede pacient přímo z nemocnice, je potřeba, aby byl vhodně a dostatečně oblečen.

 

Pokud máte diabetes či jiné dietní omezení, užíváte léky proti srážení krve nebo Vám byla diagnostikována porucha srážení krve, je potřeba tuto skutečnost hlásit ošetřujícímu lékaři.