Dodávka sanitního vozidla na leasing

Výzva k podání nabídek PDF

 

Krycí list zakázky PDF

 

Technická specifikace vozidla PDF

 

Doplňující informace k veřejné zakázce PDF

Doplňující informace č. 2 k veřejné zakázce PDF

 

Doplňující informace č. 3 k veřejné zakázce PDF

 

Doplňující informace č. 4 k veřejné zakázce PDF

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF