Užitkové vozidlo - smlouva o nájmu s právem koupě (leasing)

Výzva k podání nabídek PDF

Krycí list nabídky PDF

Specifikace předmětu plnění PDF

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF

Potvrzená objednávka PDF