Poděkování

Jménem Odborného léčebného ústavu Jevíčko moc a moc děkuji občanům Jevíčka a širokého okolí, našim bývalým pacientům a známým, prostě všem, kteří nám v nelehké době, kdy nebyly k dispozici roušky, pomohli s jejich výrobou. Jsme Vám nesmírně vděčni a nikdy nezapomeneme na Vaši solidaritu a pomoc v nejtěžších chvílích.

Ing. Lenka Smékalová, ředitelka

8. 4. 2020