Návštěvy v OLÚ Jevíčko

Návštěvy jsou povoleny ZA TĚCHTO PODMÍNEK!

  1. Návštěvy probíhají přednostně ve venkovních prostorách nebo v přízemí budov S, N a PP.
  2. Návštěva na pokoji pacienta je možná za těchto podmínek: 1 osoba na pacienta, více osob POUZE se souhlasem ošetřujícího lékaře. Návštěva bude vybavena respirátorem, v případě, že nebude mít respirátor k dispozici, je možné si jej zakoupit za drobný poplatek u sester na oddělení.
  3. V případě vykazování známek respiračního onemocnění nebude návštěvě umožněno navštívit pacienta z důvodu jeho ochrany.
  4. Návštěva je povinna respektovat pokynů zdravotnického personálu v oblasti hygienických požadavků a používání ochranných pomůcek při návštěvě rodinného příslušníka.
  5. Děkujeme za ohleduplný přístup a dodržování pravidel. Chráníte tím naše pacienty.

 

Bc. Naděžda Ivkovičová
Ředitelka OLÚ Jevíčko