Cookie Consent by Free Privacy Policy website

V listopadu 2016 proběhlo v našem zdravotnickém zařízení v několika termínech školení ...

V listopadu 2016 proběhlo v našem zdravotnickém zařízení v několika termínech školení všech zdravotnických pracovníků, tedy lékařů i nelékařů, v kardiopulmonální resuscitaci - KPR. Toto školení u nás probíhá každoročně. Školení se skládalo ze dvou částí, v první části jsme si připomenuli postupy při zástavě krevního oběhu a poruch dýchání, bezvědomí, včetně nepřímé srdeční masáže a použití automatického externího defibrilátoru. V druhé části jsme si prakticky ověřili získané znalosti na výukových modelech. Nacvičovali jsme nepřímou srdeční masáž včetně ověření její účinnosti pomocí Pocket CPR pomůcky, umělé dýchání s pomocí manuálního křísícího vaku, použití automatického externího defibrilátoru - AED a zajištění dýchacích cest pomocí kombitubusu. Cílem školení bylo zopakovat, prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti našich zdravotníků v oblasti KPR. Jedině kvalitně a kontinuálně prováděná KPR vede k záchraně lidského života.

Zajímavou zkušeností pro zdravotníky bylo si pomocí speciálních pomůcek vyzkoušet sami na sobě, jak se cítí geriatrický pacient, který je pohybově, sluchově a zrakově limitován, jak je pro ně obtížné pohybovat se a zvládnout běžné úkony sebeobsluhy jako je například obléct, učesat se, vstát z lůžka, ze židle, posadit se…

V několika termínech proběhlo také školení všech zdravotníků našeho zařízení v hygieně rukou, která je nedílnou součástí poskytování zdravotní péče našim pacientům. Je základním úkonem v prevenci nemocničních infekcí, který vede ke zvyšování bezpečnosti našich pacientů. Důraz byl kladen na správné postupy a četnosti mytí i hygienické dezinfekce rukou- HDR a dodržování bariérových ošetřovacích technik. V první části školení jsme si připomenuli teoreticky správné zásady a postupy. Ve druhé části jsme si prakticky ověřili správnost provedené dezinfekce rukou pomocí zkušebního fluorescenčního roztoku a Black boxu, které slouží pro vizualizaci a ověření správného postupu hygienické dezinfekce rukou.

 

Mgr. Pavla Hebelková

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

 

2016_kpr1.jpg 2016_kpr2.jpg 2016_kpr3.jpg
2016_kpr4.jpg