EHEALTH - SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE MEZI POSKYTOVATELI ZS

EHEALTH–SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE MEZI POSKYTOVATELI ZS

 

                        

 

 


eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje

 

Název projektu anglicky eHealth - Electronization of the Pardubice Region Health Care

 

Registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/19.09278
Plánovací období 2007-2013
Program Integrovaný operační program
Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Žadatel Pardubický kraj
Cíle projektu

 

Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií, nákupu potřebného technického vybavení, optimalizaci léčebných procesů, zavedení eReceptu, rozšíření nemocničního informačního systému (NIS) a laboratorního informačního systému (LIS), zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, došlo k provázání na celorepublikový projekt SÚKL. Projekt také naplnil aktuální legislativní požadavky v dané oblasti.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění zdravotnických procesů za podpory nasazení nových moderních IT ve čtyřech lokalitách s vazbou na nadřízené orgány a zajištění komunikace s jinými subjekty. Konkrétně jde např. o zavedení elektronického podpisu, elektronizaci procesů při vedení ošetřovatelské dokumentace, zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, zefektivnění skladové evidence zdravotního materiálu a léčiv, zavedení elektronického podpisu do oblasti laboratorního komplementu, přizpůsobení procesů novým legislativním požadavkům v oblasti receptů, zajištění potřebné komunikace se SÚKL, dosažení vyššího stupně bezpečnosti v oblasti archivace a distribuce digitálních dat, zrychlení interní komunikace, jakož i s dalšími zdravotnickými zařízeními, efektivnější využívání HW a SW - sdílení, centralizace.

 

Tento projekt Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Místa realizace projektu

Odborný léčebný ústav Jevíčko, Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Harmonogram projektu

Datum zahájení projektu: 6.2.2014

Datum ukončení projektu: 30.11.2015

Celkové způsobilé výdaje v Kč 11 818 746,00
Vlastní zdroje Pk v Kč 1 994 502,90
Dotace z rozpočtu RR v Kč 10 045 934,10