Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dne 1. 4. 2015 proběhla v našem zařízení vzdělávací akce s názvem Rehabilitační ošetřo ...

Tato vzdělávací akce  byla zaměřena na rehabilitační ošetřování v praxi. Důraz byl kladen na uplatňování teoretických a praktických dovedností při ošetřování pacientů s omezenou hybností v našem zdravotnickém zařízení. Důležitou součástí byly ukázky a  praktický nácvik používání technik a pomůcek pro manipulaci s pacientem pod vedením odborníka z firmy, jejichž pomůcky pro manipulaci s imobilním pacientem používáme v našem zařízení. Velmi přínosné, pro personál pečující o naše pacienty, byly praktické ukázky a nácvik modelových situací  týkající se polohování, vertikalizace  od sedu na lůžku přes nácvik stoje až po nácvik chůze s pacientem pod vedením naší fyzioterapeutky.