Dodávka a montáž vzduchotechniky

Výzva na VZ PDF


Čestné prohlášení PDF

Technická zpráva PDF
 

Specifikace dodávky PDF

Skladba a regulační schéma PDF

Půdorys 1. NP PDF

Půdorys 1. PP PDF

Řezy vzduchotechnikou PDF

Tabulka výkonů PDF

Protokol o jednání hodnotící komise PDF

 

Kupní smlouva PDF