3. 11. 2017 byl udělen Odbornému léčebnému ústavu certifikát kvality

  

Známka kvality pro Odborný léčebný ústav Jevíčko

 

Dne 3. 11. 2017 proběhlo v Odborném léčebném ústavu Jevíčko akreditační šetření Spojenou akreditační komisí v rozsahu Kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Obhájili jsme tak po třech letech externí certifikát kvality s bodovým ohodnocením 9,81 bodu z celkových 10 bodů.

Certifikát kvality se obhajuje každé 3 roky a splněním akreditačních standardů, které byly oproti první akreditaci značně rozšířeny, jsme opět potvrdili, že je v naší léčebně poskytována pacientům péče na velmi vysoké a odborné úrovni.

Při akreditačním šetření se posuzuje míra naplnění jednotlivých indikátorů a následně pak celých standardů, součástí je rovněž hodnocení požadavků na kvalitu a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, a také naplnění Rezortních bezpečnostních cílů stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, které jsou určeny k minimalizaci rizik v nejrizikovějších oblastech poskytování zdravotní péče.

Externí auditoři prověřují nejen naplnění standardů a cílů ve zdravotní péči, přičemž je kladen důraz na práva pacientů, dostupnost zdravotní péče, bezpečí prostředí a řízení lidských zdrojů, ale také naplnění standardů v oblasti technického provozu, personalistiky, logistiky a informačních technologií. Jedná se o komplexní propojení činností, procesů, bezpečnostních opatření, provázanosti informací, ale hlavně jde o systematickou a tvrdou práci všech zaměstnanců.

Opět jsme se přesvědčili, že naše práce a úsilí nebyly marné a že na skvělém výsledném hodnocení mají zásluhu úplně všichni zaměstnanci.

Děkuji za jejich tříletou práci, péči, úsilí a trpělivost.

 

Bc. Naděžda Ivkovičová

manažerka kvality