Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školení v oblasti hygieny rukou a kardiopulmonální resuscitace.

Dne 4.11. a 11. 11. 2014 proběhlo v našem zařízení školení všech zdravotnických pracovníků v oblasti hygieny rukou a kardiopulmonální resuscitace.

Obsahem první části školení bylo zopakování platné legislativy včetně teorie k provádění správných postupů hygieny rukou. Na závěr si zdravotníci prakticky vyzkoušeli hygienickou dezinfekci rukou, včetně následné kontroly  správného provedení postupu pod UV lampou.

Obsahem druhé části školení bylo zopakování doporučených schémat a technik při kardiopulmonální resuscitaci včetně použití automatického externího defibrilátoru. V praktické části si zdravotníci  vyzkoušeli na modelech nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání a zavedení kombirourky.

Dne 5. 11. 2014 proběhlo také školení všech nezdravotnických pracovníků v obou uvedených oblastech podobného obsahu.