Léčebná tělesná výchova (LTV)

V rámci LTV využíváme množství klasických i speciálních kinezioterapeutických metod doplněných cvičením na přístrojích, s nástroji a pomůckami. Nedílnou součástí terapie je také cvičení v bazénu s teplou vodou.

 

Individuální LTV zajišťují plně kvalifikovaní fyzioterapeuté v samostatných cvičebnách vhodně vybavených zařízením i pomůckami k těmto účelům.

 

Příklady postupů LTV aplikovaných na našem pracovišti:

 • cévní a dechová gymnastika
 • cvičení aktivní, aktivní s odporem, asistované a pasivní
 • techniky izometrické, rytmická stabilizace, postizometrická relaxace
 • techniky měkkých tkání a mobilizační techniky
 • cvičení dle principů Bobatha, Vojty, Mojžíšové, Kabata a další metody na neurofyziologickém podkladě
 • cvičení na nestabilních plochách (nestabilní plošiny, úseče, balony, bosu, overbally)
 • senzomotorika
 • cvičení s pomůckami, s tažnými lany a therabandy
 • vertikalizace a lokomoční trénink s využitím kompenzačních pomůcek

 

K nácviku chůze v různém terénu využíváme také prostorných chodeb včetně schodů a rozlehlého parku.

 

Skupinové LTV doplňuje rehabilitační plán, cvičí se v tělocvičně, ve skupinkách dle diagnózy a počtu pacientů.

 

LTV na přístrojích přispívá vhodně ke zlepšování svalové síly, celkové kondice, podporuje respiraci. V rámci našeho oddělení využíváme:

 • motomedy (počítačem řízené rotopedy na dolní i horní končetiny, které umožňují nejen aktivní cvičení, ale i cvičení proti dávkovanému odporu nebo naopak s řízenou dopomocí přístroje)
 • rotopedy, crosstrenažer
 • elektrický chodník
 • motorové dlahy pro pasivní trénink rozsahu pohybu
 • Redcord - přístroj na cvičení v závěsu

 

LTV v bazénu s teplou vodou je nedílnou součástí rehabilitačních programů u velkého počtu diagnóz. Nově vybudovaný bazén splňuje podmínky moderní rehabilitace. Cvičení vede fyzioterapeut, využíváme i celou řadu pomůcek vhodných k terapii ve vodě.