Kancelář rehabilitace

  

Zajišťuje objednávky pacientů k ambulantní i hospitalizační formě léčby (telefonicky, osobně – pouze u ambulantní léčby), registraci pacientů do databáze, načasování lékařem předepsaných procedur, podávání informací týkajících se možnosti hospitalizace, styk s pojišťovnou, komunikaci s nemocnicemi.