slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

Základní informace

  

Rozsah poskytovaných zdravotních služeb
Odborný léčebný ústav Jevíčko se nachází v krásném prostředí nedaleko města Jevíčka v Pardubickém kraji. Ústav byl postaven již za první republiky, má tedy dlouholetou tradici, a je znám nejen u nás, ale i za hranicemi naší vlasti. Zajímavé informace o historii ústavu jsme pro Vás připravili na samostatné stránce.

 

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány ve třech oblastech:

 • pneumologie (akutní i chronická plicní onemocnění)
 • léčebná rehabilitace
 • diagnostika a léčba TBC všech lokalizací (jediné pracoviště v ČR zabývající se léčbou i mimoplicní TBC)
   

Spolupracujeme převážně s nemocnicemi akutní péče a specializovanými ambulancemi v rámci Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského a Olomouckého regionu. Není však výjimkou spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními vzhledem ke spektru poskytovaných zdravotních služeb v našem zdravotnickém zařízení.

 

Lůžková péče je doplněna komplexem vyšetřoven a ambulancí pro potřeby ambulantních klientů z širokého okolí. Klienti jsou přijímáni v odůvodněných případech i bez doporučení obvodních lékařů, oddělení či specialistů.


K dispozici máme tato odborná pracoviště:

 • oddělení klinické biochemie – certifikováno AUDIT II. NASKL
 • oddělení mikrobiologie – certifikováno AUDIT II. NASKL
 • RTG pracoviště – digitalizované
 • rehabilitační ambulance
 • ortopedická ambulance
 • bronchologická ambulance
 • plicní ambulance

 

Personál ústavu:

Lékařskou péči zajišťují lékaři s atestacemi v oborech pneumologie a ftizeologie, rehabilitační lékařství, neurologie, ortopedie a interna.

 

Ošetřovatelská péče je poskytována zdravotnickými pracovníky pracujícími bez odborného dohledu (zdravotní sestry), ošetřovatelkami a sanitáři.

Odpovědnost za kvalitu ošetřovatelské péče na oddělení nese vždy vrchní sestra. Ta rovněž koordinuje proces vzdělávání svých podřízených pracovníků tak, aby bylo pokryté široké spektrum činností a péče v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a trendy.

 

Odborná rehabilitační péče je zajištěna v převážné míře vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty a ergoterapeuty, zdravotními sestrami a ošetřovatelkami školenými v oblasti fyzikální terapie a vodoléčby.

 

Technické zajištění provozu léčebny zahrnuje administrativní pracovníky, stravovací provoz, řidiče dopravní zdravotní služby, údržbáře a zahradníky areálu a ostrahu areálu – vrátné.

 

Denní režim:

Péče je poskytována 24 hodin denně, v době od 7:00 do 15:30 hod. je lékařská péče zajištěna ošetřujícím lékařem příslušného oddělení, od 15:30 je lékařská péče zajištěna formou ústavní pohotovostní služby – 1 lékař pro celý areál zdravotnického zařízení.

 

Lékařská vizita probíhá 1x denně (kromě sobot, nedělí a státních svátků) za účasti ošetřujícího lékaře a staniční či vrchní sestry oddělení, případně její zástupkyně.

Primářská vizita probíhá minimálně 1x týdně za účasti primáře či vedoucího lékaře oddělení (případně jeho zástupce), vrchní sestry a dalších zdravotnických pracovníků dle zvyku oddělení.

 

Mimo uzavřené infekční pracoviště (léčba TBC) jsou návštěvní hodiny na odděleních denně od 8:30 do 20:00 hodin včetně sobot, nedělí a státních svátků. Návštěva se musí vždy hlásit na sesterně příslušného oddělení. Výjimku může stanovit ředitelka ústavu nebo primář oddělení - např. chřipková epidemie atd.

Klienti mohou být navštěvováni svými rodinnými příslušníky i na více dní, lze jim v omezené míře poskytnout i ubytování a stravování v rámci areálu nebo doporučit ubytování v blízkosti areálu.

 

Klientům s fyzickým či psychickým handicapem je věnována maximální péče našimi zaměstnanci dle standardů a vnitřních předpisů našeho zařízení při maximálním respektování jejich práv. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky klientů a v případě potřeby zajišťujeme konzultace s odbornými pracovníky.

 

 

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás ujistit, že se o Vás při pobytu v naší léčebně bude starat špičkový tým zdravotníků s maximálním vzděláním ve svém oboru, který se bude snažit udělat vše pro to, aby Vám pomohl navrátit Vaše zdraví. Budeme se ke každému z Vás chovat s úctou a dodržovat Vaše práva. Uděláme vše pro to, abyste s léčebným pobytem u nás byli spokojeni.

 

 

Odborný léčebný ústav Jevíčko