Dne 1. 4. 2015 proběhla v našem zařízení vzdělávací akce s názvem Rehabilitační ošetřo ...

  

Tato vzdělávací akce  byla zaměřena na rehabilitační ošetřování v praxi. Důraz byl kladen na uplatňování teoretických a praktických dovedností při ošetřování pacientů s omezenou hybností v našem zdravotnickém zařízení. Důležitou součástí byly ukázky a  praktický nácvik používání technik a pomůcek pro manipulaci s pacientem pod vedením odborníka z firmy, jejichž pomůcky pro manipulaci s imobilním pacientem používáme v našem zařízení. Velmi přínosné, pro personál pečující o naše pacienty, byly praktické ukázky a nácvik modelových situací  týkající se polohování, vertikalizace  od sedu na lůžku přes nácvik stoje až po nácvik chůze s pacientem pod vedením naší fyzioterapeutky.

 

Program vzdělávací akce PDF

 

2015_rhbosetrovani01.jpg 2015_rhbosetrovani02.jpg 2015_rhbosetrovani03.jpg
2015_rhbosetrovani04.jpg 2015_rhbosetrovani05.jpg 2015_rhbosetrovani06.jpg
2015_rhbosetrovani07.jpg 2015_rhbosetrovani08.jpg 2015_rhbosetrovani09.jpg
2015_rhbosetrovani10.jpg 2015_rhbosetrovani11.jpg 2015_rhbosetrovani12.jpg
2015_rhbosetrovani13.jpg 2015_rhbosetrovani14.jpg 2015_rhbosetrovani15.jpg
2015_rhbosetrovani16.jpg 2015_rhbosetrovani17.jpg 2015_rhbosetrovani18.jpg
2015_rhbosetrovani19.jpg 2015_rhbosetrovani20.jpg 2015_rhbosetrovani21.jpg