telefonní kontakty

  

| ústředna | vedení ústavu | lůžková oddělení | ambulance | vyšetřovny-komplement | provoz |

 

Ústředna  
Telefonní  ústředna - spojovatelka +420 461 550 711

 

 

Vedení ústavu:  
Ředitelka  - Ing. Lenka Smékalová +420 461 550 712
Náměstek pro léčebnou péči - prim. MUDr. Radmila Binarová +420 461 550 839
Technický náměstek - Ing. Antonín Staněk +420 461 550 716
Náměstek pro ošetřovatelskou péči - Mgr. Pavla Hebelková +420 461 550 731
Manažerka kvality - Bc. Naděžda Ivkovičová +420 461 550 834

 

 

Lůžková oddělení:  
rehabilitační oddělení N1 +420 461 550 797
rehabilitační oddělení N2 +420 461 550 823
rehabilitační oddělení N3 +420 461 550 826
oddělení plicní a mimoplicní tbc S1 +420 461 550 731
odd. dif. dg. pneumologie a ortopedie S2 +420 461 550 732
pneumologické oddělení S3 +420 461 550 733
telefon na lékaře sloužícího pohotovost  (16 - 07. hod.) +420 774 413 630

 

 

Ambulance:  
rehabilitační ambulance - objednávání do ambulance i k hospitalizaci +420 461 550 758
rehabilitační ambulance - pracovna lékaře +420 461 550 839
ortopedická ambulance - objednávání do ambulance +420 461 550 759
ortopedická ambulance - ambulance (úterý po 14hod.) +420 461 550 753
ortopedická ambulance - pracovna lékaře +420 461 550 828
plicní ambulance - prim. MUDr. Blažková Helena +420 461 550 753 (732)
bronchologická ambulance -  prim. MUDr. Dia Mamadou +420 461 550 802 (733)
bronchologická ambulance - MUDr. Bartoň Pavel +420 461 550 802 (740)

 

 

Vyšetřovny - komplement:  
laboratoř klinické biochemie +420 461 550 730
mikrobiologická laboratoř +420 461 550 778
RTG pracoviště +420 461 550 729
pracoviště inhalací +420 461 550 774 (755)
funkční diagnostika - spirometrie, EKG, BDT testy +420 461 550 755
vedoucí fyzioterapeut +420 461 550 819
léčebná rehabilitace - vodoléčba +420 461 550 783
léčebná rehabilitace - bazén +420 461 550 830
léčebná rehabilitace - elektroléčba +420 461 550 742
léčebná rehabilitace - ergoterapie +420 461 550 741


 

Provoz - administrativa:  
pracovnice pro styk se zdravotními pojišťovnami +420 461 550 745
přijímací kancelář - příjem pacientů k hospitalizaci +420 461 550 759 (736)
mzdová a finanční účtárna +420 461 550 718
personální oddělení a pokladna +420 461 550 775
správce sítě, IT +420 461 550 798
vedoucí stravovacího provozu a nutriční teraputka +420 461 550 770
sklad potravin +420 461 550 735
sklad materiálně technického zabezpečení +420 461 550 721
kuchyně +420 461 550 739