zdravotní doprava

Od 1. 3. 2016 je možné si v případě potřeby objednat převoz k hospitalizaci do OLÚ Jevíčko naši zdravotní dopravu. K využití naší zdravotní dopravy potřebujete vystavený „Příkaz ke zdravotnímu transportu". V případě zájmu o tuto službu volejte na tel. 461 550 716 nebo 776 714 977p. Ing. Staněk. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu zkvalitnění služeb pro pacienty našeho léčebného ústavu.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.olujevicko.cz 22. 9. 2019, 08:05