Žádost o výpis, opis nebo kopii zdravotnické dokumentace

  

Pokyny - Žádost o výpis, opis, kopii zdravotnické dokumentace

 

Vážení pacienti, rodinní příslušníci,

Pokud budete žádat naše zdravotnické zařízení o výpis, opis či kopii zdravotnické dokumentace, řiďte se prosím následujícími pokyny.

Žádost lze podat pouze písemnou formou. Můžete ji přinést osobně na příslušné oddělení nebo poslat na níže uvedenou adresu. Žádost bude vyřízena do 30 dnů od doručení na sekretariát OLÚ Jevíčko.


Adresa pro doručení:

Odborný léčebný ústav Jevíčko

přijímací kancelář

569 43 Jevíčko


V případě zaslání žádosti poštou budeme požadovat úředně ověřený podpis žadatele. Pokud dodáte žádost osobně, můžete být vyzváni vedoucím lékařem oddělení k předložení průkazu totožnosti, případně doložení vztahu k pacientovi, pokud se vydáváte za osobu blízkou (rodný list váš nebo pacienta, čestné prohlášení o vztahu mezi vámi a pacientem).

Za pořízení výpisů, opisů či kopií zdravotnické dokumentace si účtujeme poplatky dle platného ceníku OLÚ Jevíčko - ZDE. Dokumenty vám budou vydány až po zaplacení této částky na pokladně OLÚ Jevíčko. V případě požadavku o zaslání dokumentů na vaši adresu, budou dokumenty doručeny pouze do vlastních rukou adresáta na dobírku – v ceně dobírky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pořízením dokumentů včetně poštovného.

 

Formulář – žádost o výpis, opis, kopii zdravotnické dokumentace ZDE