Funkční vyšetření plic, EKG

Funkční vyšetření plic

Soubor vyšetření spadající do této kategorie jsou prováděna v ambulanci EKG a spirometrie, která je umístěna v přízemí budovy S. Provádíme funkční vyšetření plic a dýchacích cest, vyšetření acidobasické rovnováhy a krevních plynů, bronchodilatační testy a kyslíkový test.

Spirometrie se provádí na přístroji zvaném Spirometr a jedná se o měření usilovného výdechu. Stanovujeme tím kapacitu plic a celou řadu dalších ukazatelů, podle nichž hodnotíme tíži ventilační poruchy.

Vyšetření krevních plynů / analýza krevních plynů – parciální tlak kyslíku, kysličníku uhličitého, sycení krve kyslíkem a vyšetření acidobazické rovnováhy - jsou vyšetření, která se provádí z kapky krve odebrané z prstu. Tímto vyšetřením zjišťujeme parametry okysličování krve a množství oxidu uhličitého v krvi, což umožňuje, kromě jiného, správné rozhodování o potřebě a dávce inhalační léčby kyslíkem.

Pro potvrzení správnosti této léčby je třeba s pomocí stejného přístroje provést i tzv. kyslíkový test, jehož pozitivní výsledek potom umožňuje tzv. „domácí oxygenoterapii“. Jedná se o vybavení pacienta koncentrátorem kyslíku pro zajištění inhalační léčby kyslíkem v ambulantní péči. Tento proces podléhá schválení revizního lékaře vaší zdravotní pojišťovny.

Vyšetření EKG / grafický záznam srdeční činnosti - je prováděno přímo v ambulanci, ale je možné s ním dojet přímo na oddělení a provádět vyšetření tam, kde je potřeba.

Bronchodilatační testy provádíme za hospitalizace pacienta na plicním oddělení. Tyto testy provádíme během několika dnů s různými léky a podle výsledků potom můžeme pacienta nastavit na nejúčinnější bronchodilatační léčbu k rozšíření průdušek a zmírnění dušnosti, nebo stávající léčbu cíleně upravit.


Personální obsazení:

Jaroslava Přikrylová

Hana Konečná

Po - Pá/ 6:00 - 14:00

 

Vyžaduje-li Váš lékař i popis výsledku spirometrie či EKG (téměř vždy),  musíte se nejprve objednat na plicní ambulanci na tel. 461 550 802. Zde Vám zajistí potřebná vyšetření i jejich popisy a výsledky Vám budou poté předány.

Pokud Váš vysílající lékař popis výsledku nepožaduje (chce si vyšetření zhodnotit sám) a napsal Vám žádanku na vyšetření, pak se  můžete  dostavit  v čase 7 – 15 hodin k vyšetření bez objednání. V tom případě obdržíte pouze výsledky bez jejich zhodnocení naším lékařem.