slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

Funkční vyšetření plic, EKG

  

Funkční laboratoř – spirometrie a EKG se nachází v přízemí pavilonu S. Na tomto pracovišti provádíme funkční vyšetření plic a dýchacích cest, vyšetření acidobasické rovnováhy a krevních plynů, bronchodilatační testy a vyšetření kyslíkového testu.

Dle výsledků funkčního vyšetření plic, které se provádí na spirometru měřením usilovného výdechu, stanovujeme kapacitu plic a celou řadu dalších ukazatelů, podle nichž hodnotíme tíži ventilační poruchy.

Bronchodilatační testy provádíme za hospitalizace pacienta na plicním oddělení. Tyto testy provádíme během několika dnů s různými léky a podle výsledků potom můžeme pacienta nastavit na nejúčinnější bronchodilatační léčbu k rozšíření průdušek a zmírnění dušnosti, nebo stávající léčbu cíleně upravit.

Dalším vyšetřením, které se provádí z kapky krve odebrané z prstu pacienta, je analýza krevních plynů – parciální tlak kyslíku, kysličníku uhličitého, sycení krve kyslíkem a vyšetření acidobasické rovnováhy. Tímto vyšetřením zjišťujeme parametry okysličování krve a množství oxidu uhličitého v krvi, což umožňuje, kromě jiného, správné rozhodování o potřebě a dávce inhalační léčby kyslíkem.

Pro potvrzení správnosti této léčby je třeba s pomocí stejného přístroje provést i vyšetření tzv. kyslíkového testu, jehož positivní výsledek potom umožňuje, na základě souhlasu revizního lékaře pacientovy zdravotní pojišťovny, vybavení pacienta koncentrátorem kyslíku pro zajištění inhalační léčby kyslíkem v ambulantní péči – tzv. „domácí oxygenoterapie“.

Posledním vyšetřením, které je v této laboratoři prováděno, je vyšetření EKG – grafického záznamu srdeční činnosti.


Zdravotní sestra:

Jana Lukešová

 

Funkční diagnostika

Provozní doba

Tel: 461 550 755

Po - Pá

  7:00 - 15:00

 

Vzhledem k tomu, že specialistka na tomto pracovišti pracuje i na lůžkovém oddělení, nemusíte se vždy na tel. č. 461 550 755 dovolat. V tom případě využijte následující mail pro Váš dotaz:
Vyžaduje-li Váš lékař i popis výsledku spirometrie či EKG (téměř vždy),  musíte se nejprve objednat na plicní ambulanci na tel. č. 461 550 802. Lékař pak potřebná vyšetření zajistí a předá Vám výsledky s příslušným závěrem.
Pokud Váš vysílající lékař popis výsledku nepožaduje (chce si vyšetření zhodnotit sám) a napsal Vám žádanku na vyšetření, pak se  můžete  dostavit  v čase 7 – 15 hodin k vyšetření bez objednání. V tom případě obdržíte pouze výsledky bez jejich zhodnocení našim lékařem.