Odborný léčebný ústav
Jevíčko


Adresa:
Odborný léčebný ústav Jevíčko
pneumologické oddělení
569 43 Jevíčko
tel.: 461 550 733

Oddělení nespecifických plicních onemocnění má celorepublikovou působnost a zabývá se diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou netuberkulózních onemocnění dýchacích cest, plic, pohrudnice a mezihrudí. Odborná činnost je zaměřena zvláště na onemocnění, která se v populaci vyskytují ve stále se zvyšující míře: chronický zánět průdušek, CHOPN – chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc, asthma bronchiale, záněty plic a dýchacích cest a pneumoonkologická onemocnění.

Oddělení je umístěno ve 3. poschodí pavilonu S a disponuje 36 lůžky. O pacienty se starají 2 lékaři s atestaci z vnitřního lékařství a nástavbovou atestaci z oboru TRN – tuberkulóza a respirační nemoci, kteří také ovládají techniku bronchoskopického vyšetření.

Specializovaná pracoviště pneumologického oddělení:
bronchoskopický sál, pracoviště pro funkční vyšetřování plic, acidobasické rovnováhy a krevních plynů, pracoviště provádějící bronchodilatační testy a kyslíkové testy k potvrzení indikace pro domácí oxygenoterapii, sál pro provádění punkcí pohrudniční dutiny, pracoviště pro podávání léčebných inhalací a EKG.

Pacienti přicházejí k diagnostice a léčbě na základě doporučení praktických lékařů, odborných ambulancí a lůžkových pracovišť oboru TRN, včetně klinik. Vyšetření a hospitalizace pacientů jsou zajištěny zpravidla nejpozději do 3 dnů po telefonické domluvě mezi doporučujícím pracovištěm a primářem nebo lékaři oddělení.

Personální obsazení:
primář oddělení:
MUDr. Pavel Bartoň, tel. 461 550 802, 461 550 740
e-mail:
pracovní doba: 6.00 – 14.30 hod.

Sekundární lékař:
MUDr. Mamadou Dia, tel. 461 550 733, 461 550 793
e-mail:
pracovní doba: 7.00 – 15.30 hod.

vrchní sestra oddělení
Olga Slunská, tel. 461 550 733
e-mail: