Mezioborový seminář - Následná péče v OLÚ Jevíčko - odbornost napříč spektrem oborů

  

Dne 11. 11. 2015 se konal v Odborném léčebném ústavu „1. mezioborový seminář - Odbornost napříč spektrem oborů„.

Zúčastnilo se ho na 80 hostů včetně přednášejících z řad zaměstnanců OLU Jevíčko. Jednotlivé přednášky byly určeny jak pro zaměstnance léčebny tak, pro širokou odbornou veřejnost, o čemž napovídají témata jednotlivých přednášejících i samotný název semináře. Přednášky byly koncipovány tak, aby měl návštěvník možnost poznat široké spektrum péče, která je v naší léčebně poskytována - z oboru plicní rehabilitace, léčby a ošetřovatelské péče u onemocnění TBC, mikrobiologické diagnostiky TBC, léčebné rehabilitace a ergoterapie. Akce byla ohodnocena kredity ČLK, ČAS a UNIFY.


Program 1. mezioborového semináře

 

 

2015_mezooborovyseminar_01.jpg 2015_mezooborovyseminar_02.jpg 2015_mezooborovyseminar_03.jpg
2015_mezooborovyseminar_04.jpg 2015_mezooborovyseminar_05.jpg 2015_mezooborovyseminar_06.jpg
2015_mezooborovyseminar_07.jpg 2015_mezooborovyseminar_08.jpg 2015_mezooborovyseminar_09.jpg
2015_mezooborovyseminar_10.jpg 2015_mezooborovyseminar_11.jpg 2015_mezooborovyseminar_12.jpg